Vervolgtraining DB-leden: managementvaardigheden

Ondernemingsraden hebben officieel geen leidinggevenden, maar stuurloze schepen bereiken moeilijk de haven. Vandaar dat SBI Formaat een intensief programma heeft ontwikkeld om het dagelijks bestuur te equiperen om met de OR professioneel en resultaatgericht te kunnen werken. In de cursus leert u hoe u leiding kunt geven binnen een democratische structuur op zo’n manier dat de eigen verantwoordelijkheid van elk OR-lid wordt aangesproken.

De trainer van SBI Formaat werkt volgens de methodiek en theorie van de Thema Gecentreerde Interactie (TGI). Thema’s als participerend leiderschap en eigen leiderschap zijn hierin essentieel. Met deze leertheorie worden de deelnemers aangespoord om leiding te geven aan leerprocessen bij zichzelf en de OR-leden. Het gaat niet zozeer om de stijl van leidinggeven, maar om het leren zien en vinden van de thema’s die mensen verbinden en in beweging zetten.

Wilt u met uw ondernemingsraad professioneel en resultaatgericht werken? Wilt u leren hoe u leiding kunt geven, zodat elk lid gestimuleerd wordt te handelen vanuit de verantwoordelijkheid voor zichzelf, de OR en de organisatie? Dat kan volgens de methode ‘Thema Gecentreerde Interactie’. Dit is een krachtige methode voor het participerend leidinggeven aan groepen die samenwerkings- en leerprocessen bevordert. Vier factoren spelen een gelijkwaardige rol: de effectiviteit van de persoon, de samenwerkingsprocessen, de gezamenlijke doelen en taken en de context. Belangrijk is het ontdekken van de thema’s die mensen verbinden en in beweging zetten.

Na deze training heeft u inzicht in de verschillende stijlen van leiding geven en de effecten hiervan. Bovendien heeft u een beeld van de plek die de verschillende individuen innemen binnen de OR. U heeft afspraken gemaakt over uw manier van leidinggeven en het omgaan met de bestuurder. U weet hoe u de ondernemingsraad kunt aansturen op resultaten.
 
Minimaal 2 personen per organisatie: DB-leden en/of ambtelijke secretaris.

Resultaten van de cursus

 • Het dagelijks bestuur heeft zicht op de eigen stijl(en) van leiding geven aan de OR en kent de effecten hiervan. Bovendien heeft het DB een beeld van de plaats en positie die de verschillende individuen innemen.
 • Er zijn afspraken gemaakt rond de wijze van leidinggeven en het uitdragen van de voorbeeldfunctie tussen de leden van het DB. Het ambtelijk secretariaat heeft zicht op haar ondersteunende taken binnen deze wijze van leidinggeven.
 • Het DB kent de fasen van groepsontwikkeling en kan de OR daarin plaatsen. Bovendien weet zij hoe zij op resultaten kan sturen.
 • Er zijn afspraken gemaakt over het aansturen van de OR als eenheid en de communicatie met de bestuurder.

Certificaat


In deze training werkt u aan de competenties ‘overtuigingskracht’ en 'groepsgericht leiderschap'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan. 

Lees hier wat deze tweedaagse themacursus betekent voor u als deelnemer in een artikel ´Wat FNV Formaat beloofde en wat ervan terecht kwam´ in ons relatiemagazine Meeting.

Reacties van deelnemers: 


“Heel veel nieuwe en nuttige informatie. Direct toepasbaar in de praktijk.” 

“Goede afwisseling van theorie en praktijk. We weten nu goed welke kant we op moeten.” 

“Duidelijk, inspirerend, motiverend! Dwingt om na te denken over de capaciteiten van alle individuele OR-leden.” 

“Ik had verwacht dat de cursus mij handvatten zou geven om het functioneren van het DB en daardoor de OR te verbeteren. De cursus oversteeg mijn verwachtingen.”

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

10:00 - 11:00

 • Kennismaking

  Een korte introductie, het programma doornemen en het maken van huishoudelijk afspraken. Leiding geven en leiding nemen; wat zegt het over u?

11:00 - 12:30

 • Inspirerend leidinggeven; hoe ziet dat eruit?

  We staan stil bij een aantal opvattingen over leidinggeven:

  • Het 4S-model van situationeel leidinggeven. We bekijken de effecten en de ideeën hierover.
  • Het participerend leiderschap volgens het TGI-model. Hoe analyseren we de situatie in de OR en in hoeverre is er voldoende balans?

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 17:00

 • Het team en haar behoeften

  Geen theorie zonder praktijk. Welke wijze van leidinggeven past bij u? Wat zegt uw kijk op anderen over u zelf? Hoe geeft u, als leidinggevende ploeg, op dit moment leiding aan de OR? Wat is effectief en hoe zou het DB dit kunnen verbeteren? Hoe kunt u een voorbeeld zijn voor de rest van de OR en welk gedrag hoort daarbij? Wat zijn uw drijfveren en ambities en hoe stimuleert u die van het team?

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:30

 • De boog kan niet altijd gespannen staan

  Deze avond ontdekt u de lol van het samenwerken. Met een creatieve opdracht ontdekt u de onverwachte kanten uw leiderschapskwaliteiten en van uw medecursisten.

19:30 - 19:40

 • Afsluiting van de eerste trainingsdag met aansluitend diner
Dag 2

9:00 - 12:30

 • Het sturen van de groep en het individu

  Groepsdynamica en de OR. Aan de hand van een inzichtgevende oefening lopen we de theorie langs. Wat zegt dit over de OR als geheel? Welke behoeften hebben de verschillende leden van de OR? Krijgen zij de juiste aandacht en hebben zij de kans om hun behoeftes in te lossen? Kortom, hoe krijgt u een effectieve gemotiveerde OR?

 • Resten van gisteren en wat de nacht ons bracht….

  Hoe kijkt u nu aan tegen de dag van gisteren en wat neemt u ervan mee? Zijn er zaken speciaal opgevallen? Hoe ervaart u het team nu?

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:30

 • De rol van het DB binnen de OR; de strategie van de OR

  Al deze inzichten maakt dat er oplossingen voor bepaalde problemen moeten worden gezocht. Het DB maakt een plan van aanpak. Hoe gaat u de zaken ter sprake brengen? Hoe gaat u elkaar onderling steunen en hoe zorgt u voor een geïnspireerde daadkrachtige OR? Welke obstakels moeten worden weggenomen? Welke belemmerende overtuigingen leven er nog? Hoe zet u afspraken vast en bewaakt u de voortgang hiervan?

16:30 - 16:45

 • Afsluiting van de training

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500