“De wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit.”

Herkent u dit?

 • Na 1 uur discussiëren zijn we toe aan het besluit en komt er opeens iemand met een totaal nieuw en afwijkend standpunt. Wat doe je dan als gespreksleider?
 • Ik moet voorzitten maar heb ook een hele eigen mening. Hoe combineer je de neutrale voorzittersrol met persoonlijke opvattingen?
 • Hoe haal je snel en ook interactief zoveel mogelijk ideeën en opvattingen op bij een bijeenkomst?
 • Medewerkers lopen vast en lijken steeds langs elkaar heen te praten. Hoe krijg je daar beweging in?

Deep Democracy is een methodiek die echt bijdraagt aan gedragen besluitvorming, omdat het actief op zoek gaat naar ‘het andere geluid’. Deep Democracy poetst en poldert geen verschillen weg, maar zoekt ze juist om te voorkomen dat stemmen verloren gaan of dat weerstand tegen besluiten overgaat in sabotagegedrag zoals roddel, cynisme en afhaken. Want krachtige besluiten ontstaan door gebruik te maken van de hele diversiteit aan overtuigingen, opvattingen en emoties. Conflicten zijn daarbij essentieel. Liever knallen dan uiteenvallen!

Deep Democracy is een zeer bruikbare methode om toe te passen. Zowel binnen een team om te komen tot gedragen besluiten, als ook in vastgelopen overlegsituaties met de bestuurder, in team overleggen of in grotere bijeenkomsten.

In deze vaardigheidstraining ervaart u de methodieken en technieken van de ‘Lewismethode’, maar krijgt u vooral de mogelijkheid om deze methodieken eigen te maken. U krijgt gelegenheid om de rol van facilitator op verschillende manieren uit te proberen. Daarom zullen we ook aandacht besteden aan reflectie en feedback. Deze training is bedoeld voor medewerkers met een voortrekkersrol (dagelijks bestuur, projectleiders, bestuurders, portefeuillehouders, organisatoren van bijeenkomsten, leidinggevenden, etc.). Tijdens de training gaat u oefenen in het begeleiden van diverse methodieken, zoals check-in en check-out, het stappenplan besluitvorming, een gesprek op voeten en neutraliteit.

Interesse

Schrijf u in voor deze training of lees voor meer informatie de blogserie over Deep Democracy.

SBI Formaat biedt zowel een introductietraining als een vaardigheidstraining aan. Deelnemers van de vaardigheidstraining hebben al een basiskennis van Deep Democracy, de training kan gebruikt worden als vervolg op de introductietraining. In de vaardigheidstraining gaan de deelnemers meer aan de slag met de ‘Lewismethode’. 
 

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

10:00 - 12:30

 • Aanvang training

  Om goed bekend te raken met de methodiek van Deep Democracy bepalen we tijdens de training de volgorde van de onderdelen in de training. We doen dat Deep Democratisch. Wat je mogelijk kan verwachten aan inhoudelijke onderdelen zijn:

  Check-in

  Een Deep Democracysessie start altijd met een check-in. Een startoefening die kan variëren van een kort rondje tot een diepgaand tweegesprek. Het heeft effect op het ontstaan van verbinding en vertrouwen en geeft focus geeft op het doel van de bijeenkomst. We doen een aantal check-ins om te ervaren wat allemaal mogelijk is en de kans te hebben om te oefenen met het begeleiden hiervan.

  Opfrissen

  We maken kort kennis met achtergrond en gedachtegoed van Deep Democracy en inclusieve besluitvorming.

  • Waar komt Deep Democracy vandaan?
  • Wat is het eigenlijk en wat niet?
  • Hoe werkt de praktische methodiek van Deep Democracy volgens de Lewismethode?

  Stappenplan inclusieve besluitvorming

  De Lewismethode van inclusieve besluitvorming bestaat uit een viertal stappen met een vijfde optie. Verzamel alle invalshoeken, zoek actief het alternatief, verspreid het alternatief, voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het meerderheidsbesluit (en eventueel: duik in de onderstroom). We oefenen met de stappen van inclusieve besluitvorming. Daarbij ook veel gelegenheid om de rol van facilitator op verschillende manieren uit te proberen.

  Gesprek op voeten

  Een erg aansprekende techniek die veel wordt gebruikt bij Deep Democracybijeenkomsten is het gesprek op voeten. Een interactieve manier om te zien wat gezegd wordt en waarbij actief op zoek wordt gegaan naar het alternatieve geluid. We voeren een gesprek op voeten over Deep Democracy in de medezeggenschap. Wat kunt u ermee binnen de organisatie? Past ’t bij ieder vraagstuk? Welke uitdagingen liggen er rond besluitvorming in de medezeggenschap? De thema’s ontstaan tijdens de training vanzelf.

  Neutraliteit

  Het begeleiden van bijeenkomsten volgens de principes van Deep Democracy vraagt om een neutrale gespreksleiding. Juist dat kan lastig zijn voor medezeggenschappers. Om te komen tot neutraliteit is het goed u bewust te zijn van uw bevooroordeeldheid ten opzichte van allerlei thema’s. Hoe zit dat met u, waar liggen uw triggers om uw neutraliteit te verliezen en wat kan helpen in het bewaken en bewaren van neutraliteit? En hoe gaat u om met de dubbele rol die u heeft als gespreksleider en als belanghebbende, betrokken bij het onderwerp?

  Check-uit

  Belangrijk is de check-uit aan het eind met als doel het loskomen van het thema en de groep. We doen verschillende keren een check-uit om ook hier kennis te maken met verschillende vormen en te oefenen met het begeleiden van een check-uit.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 17:00

 • Middagprogramma

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:25

 • Avondprogramma

19:25 - 19:30

 • Afsluiting eerste cursusdag met aansluitend diner
Dag 2

9:00 - 12:30

 • Vervolg training

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:25

 • Middagprogramma

16:25 - 16:30

 • Afsluiting van de training

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500