Strategisch sterker!

Uw organisatie heeft te maken met ingrijpende veranderingen. Als OR wilt u meer grip krijgen op deze dynamiek en ontwikkelingen mee sturing geven. De benodigde kennis en vaardigheden hiervoor zijn niet automatisch in elke OR aanwezig. U wilt doorgroeien naar een OR die zowel intern als extern strategisch denkt en handelt om zo uw bijdrage op alle beleidsniveaus te vergroten.

Speciaal voor OR-leden, die strategisch sterker willen worden, biedt SBI Formaat vier modules aan die bijdragen aan het verkrijgen van meer invloed en het investeren in een constructieve overlegsituatie:

 1. Strategisch denken en handelen - 27 september 2018
 2. Strategisch netwerken en beïnvloeden - 8 november 2018
 3. Strategische gespreksvoering - 17 december 2018
 4. Strategisch onderhandelen - 7 februari 2019

In iedere training wordt intensief gewerkt met een acteur of een gastbestuurder. Hiermee worden de strategische competenties op bijzonder praktische wijze geoefend.

U kunt deelnemen aan één of meerdere afzonderlijke training(-en) of aan de gehele reeks. Neemt u deel aan de gehele reeks dan krijgt u gratis een e-coaching en een reflectiebijeenkomst aangeboden door SBI Formaat (avonddagdeel na 4e training).

Training 3: Strategische gespreksvoering

Met een training Strategische gespreksvoering leert u om doel, gewenste resultaat en tactiek voor een gesprek te bepalen en daarbij op het juiste moment het formele en informele overleg te gebruiken. U oefent met behulp van een acteur ideeën, meningen en informatie in begrijpelijke taal aan anderen over te brengen en belangrijke informatie op te pikken uit gesprekken. U leert door te vragen en uzelf duidelijk uit te drukken.

Opleidingsdoelen:
 • Deelnemers zijn in staat om voorafgaand aan een gesprek doel, procedure en tactiek te formuleren.
 • Deelnemers hebben geoefend met het actief luisteren (luisteren, samenvatten en doorvragen) en met het in begrijpelijke taal overbrengen van ideeën, meningen en informatie.
 • Deelnemers zijn in staat om na elk strategisch gesprek in het kader van OR-werk het gesprek te evalueren op inhoud (doelen gehaald, samenvatting informatie), procedure, interactie (hoe verliep de interactie, welke rol heeft u gespeeld in het gesprek) en gevoelens (welke sfeer was er in het gesprek, welke gevoelens riep het gesprek op).
 • Deelnemers zijn in staat hun sterke en ook hun ontwikkelpunten te benoemen met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een strategisch gesprek.
Tijdens deze training werkt u aan de volgende competenties:
 • u maakt vooraf een inschatting van de belangen van anderen;
 • u kunt het doel van een gesprek helder aangeven;
 • u weet hoe u een gespreksprocedure voorbereid en bepaalt daarbij uw tactiek;
 • u luistert actief naar anderen door terug te komen op wat iemand zegt en door te vragen op meningen, ideeën en opmerkingen van anderen;
 • u drukt zich helder uit zodat de informatie door anderen goed begrepen wordt en checkt of de informatie goed begrepen is;
 • u bent zich bewust van non-verbale signalen en maakt onderwerpen en/of onvrede bespreekbaar;
 • u maakt van informeel overleg gebruik om informatie uit te wisselen en van formeel overleg voor onderhandelen en besluitvorming.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de training sturen we een competentieprofiel op met het verzoek deze in te vullen en mee te nemen.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties 'oordeelsvorming' en ‘resultaatgerichtheid’. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

9:15 - 9:45

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee

9:45 - 10:00

 • Start van de training
  • Huishoudelijke mededelingen.
  • Bespreking programma.

10:00 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  Kennismaken en oefenen met Actief luisteren

  Als aftrap van deze training is het goed elkaar nader te leren kennen als strategisch partner. We gaan twee vliegen in een klap slaan; enerzijds willen ieder de kans geven elkaar nog wat beter te leren kennen, en anderzijds willen we gaan oefenen met actief luisteren, aangezien dit de basis is van strategische gespreksvoering.

  Strategische gespreksvoering

  We starten met een korte uitleg wat we onder strategische gespreksvoering verstaan. Daarna gaan we oefenen met de voorbereiding, toepassing en evaluatie van een strategisch gesprek. Dit doen we aan de hand van een concrete casus.
  We eindigen met het invullen van een persoonlijke sterkte-zwakte analyse op de competentie strategische gespreksvoering en het vaststellen van uw leerpunten voor vandaag.

12:30 - 13:15

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:00

 • Middagprogramma

  Oefenen, oefenen, oefenen

  Vanmiddag gaan we met een acteur gevraagd oefenen in strategische gespreksvoering. We maken daarbij opnieuw gebruik van concrete situaties uit het overleg tussen OR en de bestuurder van Staedion.

16:00 - 16:30

 • Evaluatie

  Evaluatie leerpunten van vandaag

  Met behulp van een maatje geeft u aan wat u vandaag heeft ontdekt aan sterke punten in uzelf en welke verbeterpunten u tegen bent gekomen. Welke tips heeft u gekregen? Dit wisselen we uit.

  Evaluatie van de dag

  We sluiten de dag af met een actieve vorm van plenaire evaluatie.

16:25 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500