OR en ontslag: Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht rigoureus gewijzigd. Deze wijzigingen hebben ingrijpende gevolgen met zich meegebracht voor vaste en vooral oudere medewerkers. De OR kan een belangrijke rol spelen door met de bestuurder duidelijke afspraken te maken.

Tijdens deze cursus wordt u meegenomen in de hoofdlijnen van het ontslagrecht, inclusief relevante rechtspraak. U leert de inhoud kennen van de ontslagregelingen en de gevolgen daarvan voor de medewerkers. Ook komen de afspraken aan de orde die de OR kan maken. Na deze dag kunt u het overleg in uw organisatie starten en/of verder vormgeven.

Gegeven door mr. Nanette van Popta, trainer/adviseur SBI Formaat en voormalig advocaat te Utrecht.

Ontslagrecht:

 • Twee 'verplichte' ontslagroutes: via het UWV (bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid) of via de kantorechter (persoonlijke redenen);
 • Werkgever en werknemer kunnen in beroep bij de kantonrechter en verder;
 • Bij een dienstverband langer dan twee jaar betaalt de werkgever een transitievergoeding van maximaal € 75.000,- of een jaarsalaris. De opbouw van deze transitievergoeding bedraagt ⅓ maandsalaris per dienstjaar. Na 10 dienstjaren wordt het een ½ maandsalaris per dienstjaar;
 • Wijziging van het ketensysteem;
 • Per CAO kan van de voorstellen worden afgeweken;
 • De duur van de WW geleidelijk ingekort van 38 naar maximaal 24 maanden. De opbouw wordt (deels) verlaagd van een maand naar een ½ maand per dienstjaar.

De OR kan een belangrijke rol spelen door o.a.:

 • Invulling te geven aan interne ontslagprocedures;
 • Het voorkomen van gedwongen werkloosheid door afspraken te maken over scholing, mobiliteit en herplaatsen van medewerkers;
 • Een extra inspanning te leveren voor medewerkers met een zwakke arbeidsmarktpositie;
 • Gebruik te maken van de talentenregeling.

Doel cursus:


Het doel van deze training van SBI Formaat is het bespreken van het ontslagrecht. Hoofdvragen OR:

 • Wat zijn nieuwe ontwikkelingen rond het ontslagrecht?
 • Wat kan de OR op bedrijfsniveau afspreken?

Wilt u deze cursus speciaal voor uw OR op maat? Informeer naar de mogelijkheden via 0343 473 333.

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 12:30

 • Start van het programma

  We beginnen met het bespreken van het programma en maken kennis.

  Toegelicht worden verschillende contracten en de wijze waarop contracten kunnen worden beëindigd. Met behulp van basisbegrippen wordt gekeken naar de situatie bij de verschillende organisaties.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:50

 • Nieuwe beleidsvoornemens nu definitief

  In het regeerakkoord zijn doelen geformuleerd om het ontslagrecht te wijzigen. Wij bespreken de definitieve wijzigingen en de gevolgen. Duidelijk wordt waar de OR bij betrokken moet worden en welke invloed de OR kan uitoefenen.

16:50 - 17:00

 • Afsluiting van de cursus

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500