Financieel beleid bij gemeenten

Om het beleid en de maatregelen binnen uw gemeente te kunnen beoordelen heeft de ondernemingsraad inzicht nodig in de financiële situatie. Hoe vindt de financiële besluitvorming plaats binnen de gemeente? Welke stukken worden daarvoor gemaakt? Hoe staat de organisatie er financieel voor? Wat zijn de financiële doelen van de Gemeenteraad en BenW? En welke keuzes worden gemaakt voor de ambtelijke organisatie?

Na deze training, voor OR-leden en leden van de financiële commissie, heeft u een goed inzicht in de financiële wereld van de gemeente. U kent de financiële basisbegrippen, zodat u de stukken ‘echt’ kunt lezen. En u heeft kennis gemaakt met de planning en control cyclus. Daarmee kunt u knelpunten signaleren en de samenhang tussen het financieel beleid en de strategie van de organisatie bewaken.

Tijdens de cursus wordt gewerkt met stukken uit uw eigen organisatie, waardoor u het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk.

Tijdens deze training ontvangt u het boek 'Financieel beleid, wat en hoe voor de OR'. Dit boek is een gids die de ondernemingsraad ter hand kan nemen bij financiële onderwerpen. 

Training op maat

Deze training kan ook ‘op maat’ worden gegeven voor uw ondernemingsraad of financiële commissie. Met een trainer/adviseur, gespecialiseerd op het terrein van financiën, worden de actuele financiële stukken met u doorgenomen. De inhoud van de training is afgestemd op uw vragen en u heeft de mogelijkheid om uw bestuurder en/of manager financiën uitnodigen voor het geven van toelichting op de stukken.

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst

  Ontvangst met koffie en thee. 

10:00 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  Start van de cursus

  • Huishoudelijke mededelingen;
  • Korte kennismaking;
  • Toelichting programma.

  Hoe komt de gemeente aan geld?

  Een gemeente is aan de ene kant een consument (het gemeentebestuur) die vraagt om voorzieningen en aan de andere kant een producent (het bedrijf) dat deze voorzieningen levert. Daar is geld voor nodig, waarvoor de gemeente een aantal bronnen kent. We zetten de inkomstenbronnen van de gemeente op een rij.

  De wettelijke kaders

  De gemeente mag dan een ‘bedrijf’ zijn; zij is zeker geen vrije ondernemer. Voor het financiële beleid in een overheidsorgaan is er een flink aantal regels waaraan moet worden voldaan. Welke dit zijn en wat de betekenis daarvan is bespreken we in dit programmaonderdeel.

  De planning en control-cyclus van de gemeente

  De gemeente-OR heeft op grond van de Wet op de Ondernemingsraden financieel informatierecht. Maar om goed zicht te krijgen op financiële informatie is het belangrijk de planning en control-cyclus van de gemeente te kennen. In een presentatie komt deze cyclus aan de orde om vervolgens te kijken hoe die eruit ziet bij uw gemeente.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:50

 • Middagprogramma

  De jaarrekening van de gemeente

  Onderdeel van de planning en control-cyclus is de verslaglegging. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn daarin belangrijk. De WOR bepaalt dat de jaarrekening aan de OR wordt verstrekt. Maar wat staat er in en wat betekent dat? En, wat is voor een OR belangrijk om te weten?Vanmiddag worden de onderdelen van de jaarrekening besproken en komen technieken aan de orde waarmee de jaarrekening kan worden geanalyseerd.

  De gemeentelijke begroting

  De begroting is een plan van aanpak van de gemeente voor de komende periode. Tegelijkertijd is het ook een raming van de baten en lasten. Het gaat over geld, maar het heeft ook een inhoudelijke kant: wat gebeurt er met de gemeentelijke middelen? Vanmiddag bespreken we de voorschriften die er zijn voor de inrichting van de begroting en komt de procedure aan de orde voor de totstandkoming van de begroting. Vervolgens gaan we met behulp van een opdracht de eigen begroting bestuderen.

  Wat kan en wil de OR met de financiële informatie?

  De bal ligt nu bij de OR. Er is binnen de gemeentelijke organisatie een veelheid aan financiële informatie en de OR heeft informatierecht. De vraag is: wat kan de OR daarmee? Of is het beter de vraag te stellen: wat wil de OR ermee? We sluiten de middag af met het beantwoorden van deze vraag, zodat u na de cursus aan de slag kunt met wat u geleerd heeft.

16:50 - 17:00

 • Einde van de cursus

  Afronding en evaluatie.