Training Functiewaardering en beloning

De OR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van functiewaarderingssysteem en beloningssysteem. Maar wat is nu een goed systeem?

Deze training van SBI Formaat helpt u een weg te vinden in deze complexe materie. U hoort welke functiewaarderings- en beloningssystemen er zijn en hoe de OR deze kan beoordelen. U weet waar de OR op moet letten bij de invoering, uitvoering en evaluatie van de systemen en u gaat naar huis met een stappenplan voor functiewaardering en beloning in uw organisatie.

Certificaat

In deze cursus werkt u aan de competentie 'omgevingsbewustzijn'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee

9:30 - 9:45

 • Start van de training
  • Bespreking programma.
  • Korte kennismaking.

9:45 - 11:30

 • Beloningen geordend

  Beloningsbeleid behelst een groot terrein van onderwerpen. Functiewaardering, prestatiebeloning, employee-benifits, etc.. Wij staan stil bij de relatie van beloningsbeleid met andere beleidsterreinen, belonen in strategisch perspectief, de doelen van beloningsbeleid en de vormen van belonen.
  Werkwijze:

  • Inleiding over beloningsbeleid.
  • Opdracht; welke doelen herkent u bij uw bedrijf.

11:30 - 12:30

 • Functiewaardering

  De basis van de beloning wordt in de meeste bedrijven bepaald met behulp van een systeem van functiewaardering. Wij bespreken de fases in een functiewaarderingstraject, een aantal methodes in het kort en de rol die de OR kan hebben bij het invoeringstraject.
  Werkwijze:

  • Inleiding over functiewaardering toegespitst op uw situatie.
  • Opdracht; welke rol wil je spelen als OR, welke aangrijpingspunten liggen er voor uw OR bij functiewaardering.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 14:30

 • Vervolg ochtendprogramma

14:30 - 15:30

 • Beloningsstructuur

  Tijdens dit onderdeel bespreken wij de salarisschalenstructuur en vormen van prestatiebeloning. Hoe komt deze tot stand, hoe vergelijk je deze met andere bedrijven en wat is de rol van de OR hierin?
  Werkwijze:

  • Inleiding over de beloningstructuur.
  • Opdracht; welke beloningsvormen passen bij uw bedrijf?

15:30 - 16:35

 • Stappenplan

  Wij hebben de belangrijkste onderdelen van de beloningsstructuur doorlopen. Nu maken wij een plan van aanpak welke u in uw OR kunt bespreken.

16:35 - 16:45

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300