Rol OR bij ver- en nieuwbouwactiviteiten

Na afloop van deze cursus weet u hoe u als ondernemingsraad (OR), VGW(M)-commissie of PVT invloed kunt uitoefenen op herinrichtings-, verbouw- en nieuwbouwplannen binnen uw bedrijf. U kent de belangrijkste momenten waarop de OR invloed kan uitoefenen en u weet ook hoe u dit kunt doen.

Inhoud

 • Arbo-aspecten bij ver- en nieuwbouwactiviteiten.
 • De fasen in een bouwproces.
 • Aan de slag als OR/VGW(M)-commissie/PVT.
 • De rechten en mogelijkheden voor de OR/VGW(M)-commissie of PVT.

Opleidingsdoelen

In deze cursus leert u hoe u als OR of VGW(M)-commissie invloed kunt uitoefenen op herinrichting-, verbouw- en nieuwbouwplannen binnen uw organisatie. U leert de verschillende fasen van het bouwproces kennen en de rol die de OR of VGW(M)-commissie in die verschillende fasen kan spelen.

‘Samen bouwen aan een nieuwe werkplek.’

Certificaat

In deze training werkt u aan de competentie ‘omgevingsbewustzijn’. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 12:30

 • Start van de cursus

  Start van de cursus

  Kennismaking, mededelingen en toelichting op het programma.

  Arbo-aspecten bij verbouw- en nieuwbouwactiviteiten

  Aan de hand van een casus over een verbouwing, komen we erachter welke arbo-aspecten er komen kijken bij een verbouw- en nieuwbouwactiviteit. We stellen vast wat de gevolgen kunnen zijn van “verkeerde” keuzes op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

  De fasen in een bouwproces

  We gaan in op de verschillende fasen van een bouwproces; van de eerste plannen tot aan de oplevering. Dit doen we aan de hand van een overzichtelijk schema, waarin de afzonderlijke fasen zijn weergegeven. Per fase bespreken we:

  • De activiteiten die plaatsvinden.
  • De (meest) gebruikte documenten.
  • De verschillende partijen die een rol (kunnen) spelen.

  Als OR / VGW(M)-commissie aan de slag

  Met het schema van de bouwfasen als vertrekpunt, gaan we over op uw eigen praktijk. Dit doen we aan de hand van een opdracht, waarbij de volgende vragen centraal staan:

  • In welke fase(n) zou een OR- of VGW(M)-commissie actief willen meedoen?
  • Welke activiteiten zou u daarin kunnen of willen ondernemen?
  • Welke rechten en mogelijkheden kan een OR of VGW(M)-commissie benutten?

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:00

 • Aan de slag (vervolg)

  Aan de slag (vervolg)

  We trekken conclusies rondom de rechten en bevoegdheden van de OR of VGW(M)-commissie. We sluiten het programmadeel af met praktische tips over hoe je die rechten het best kunt benutten.

  Normen en richtlijnen

  Na een korte inleiding over de normen en richtlijnen ten aanzien van de inrichting van een gebouw en werkruimten, gaan we aan de hand van een casus zelf proberen wegwijs te worden in de wirwar van die normen en richtlijnen.

16:00 - 16:15

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300