Training voor meer verdieping in het werk van de ambtelijk secretaris

12, 13 november 2018 en 15 januari 2019
 

U bent een ervaren ambtelijk secretaris en u wilt meer bieden dan secretariële en organisatorische ondersteuning. U wilt de OR-leden stimuleren beter te presteren, individueel, maar ook als team. Coachingsvaardigheden en -methodieken en advisering zijn daarvoor bruikbare instrumenten. Deze vaardigheden kunt u inzetten om de ondernemingsraad tot betere samenwerking en meer effectiviteit te brengen. Daarbij vormt inzicht in het groepsproces en in procedures de basis om de OR als geheel of leden individueel te ondersteunen.

Na de training heeft u inzicht in het groepsproces binnen de OR en kunt u de leden ondersteunen bij hun ontwikkeling in de verschillende fasen die de OR doormaakt. Zo creëert u een basis om de OR als geheel of leden individueel te coachen. Daarnaast versterkt u uw adviesvaardigheden. U weet welke vragen u kunt stellen en welke informatie u nodig heeft om de OR inhoudelijk en procesmatig te kunnen adviseren. U bedenkt hoe u uw OR leden zelf aan het werk kunt zetten en adviseert uw OR op een effectieve manier. U heeft krachtige instrumenten in handen om het zelflerend vermogen van uw OR te versterken.

Manier van werken


De training is gericht op de praktijk van de ambtelijk secretaris. U werkt met opdrachten en u krijgt gelegenheid om te oefenen. De theorie die u in de cursus krijgt aangereikt is bedoeld ter ondersteuning. Na de tweede dag krijgt u een praktijkopdracht mee, die op de terugkomdag besproken wordt.

Leerdoelen


Na afloop van deze training:

 • kent u de verschillende fases binnen een groep en heeft u op basis daarvan de OR geanalyseerd;
 • heeft u uw leerpunten geformuleerd en aan deze punten gewerkt;
 • heeft u uw coachings en -adviesvaardigheden geoefend;
 • heeft u feedback gegeven en ontvangen op elkaars coach- en adviesgesprekken;
 • kent u verschillende coachingsmethodieken en kunt u ze effectief inzetten;
 • kent u de verschillende niveaus van advisering en heeft u deze geanalyseerd.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competentie 'samenwerken'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

Dag 1

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

9:30 - 10:00

 • Leerwensen

  Het programma voor deze cursus geeft de onderwerpen en doelen aan. Wat zijn jouw specifieke vragen en leerwensen daarin? We maken ze concreet en gaan ermee aan het werk.

 • Start van de cursus

  Welkom, toelichting op het programma, onderlinge kennismaking.

10:00 - 12:30

 • De OR als team; welk beeld heb je en welke rol vervul jij daarin?

  Wat weet je al over de OR en wat kun je nog ontdekken? We analyseren hoe zo’n groep werkt en waar je als ambtelijk secretaris tegenaan loopt als het gaat om het groepsproces. We wisselen ervaringen uit en ontdekken wat knelpunten zijn. Kortom; wat vind je lastig, hoe ga je daarmee om en waar zou je feedback of advies op willen hebben? Om dan tenslotte je leerpunt(en) te formuleren, waaraan je deze training verder gaat werken.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 17:00

 • Coachingsvaardigheden

  Na uitleg van het begrip coachen zal de middag besteed worden aan het oefenen van vaardigheden die je nodig hebt om een coachingsgesprek te kunnen voeren. Je ervaart je eigen kwaliteiten en valkuilen, blinde vlekken en vanzelfsprekendheden. Zo kun je aan het eind van de middag formuleren wat je (nog) nodig hebt, waar je naar toe wilt werken en hoe je dat gaat doen.

17:00 - 17:30

 • Intermezzo

  Een half uurtje pauze met een klein hapje.

17:30 - 19:20

 • Coachingsmethodieken

  Nu we een aantal coachingsvaardigheden ervaren en geoefend hebben, maken we kennis met de verschillende methodieken. Afhankelijk van coachvragen die bij jullie leven verdiepen we ons in een aantal daarvan. Doel is om met deze methodieken optimaal effect te verkrijgen bij het coachen van DB, individueel OR-lid of de OR als groep.

19:20 - 19:30

 • Afronding en aansluitend diner
Dag 2

9:00 - 9:30

 • Start van de tweede dag

  Een korte terugblik op de voorgaande dag, ruimte voor vragen, opmerkingen, losse eindjes. En een opwarmer, startopdracht om er weer in te komen.

9:30 - 12:30

 • Adviseren op niveau…

  Het klinkt eenvoudig: De ambtelijk secretaris adviseert de OR. Dat kan zijn over een instemmingaanvraag die de OR gekregen heeft of advies in een lastige relatie met de bestuurder. Op zo’n moment blijkt echter vaak dat de vraag niet duidelijk is of de materie complexer dan in eerste instantie leek. We onderzoeken verschillende adviessituaties en -vragen en maken een analyse om duidelijk te krijgen waar het precies om gaat. Vervolgens formuleren we het advies aan de OR. We werken zoveel mogelijk met eigen praktijkcasussen.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:15

 • Het adviesgesprek

  Nu het advies helder is geformuleerd kunnen we de volgende stap nemen, het voeren van het adviesgesprek. Het is belangrijk dat jouw advies overtuigend is en goed beargumenteerd, zodat de OR redenen heeft om het advies over te nemen. We oefenen in manieren waarop je dit resultaat daadwerkelijk kunt bereiken. Formuleren, argumenteren en in geval de OR bezwaren of weerstand heeft, daarmee adequaat omgaan.

 • Uitleg praktijkopdracht voor de terugkomdag

  In de periode tussen deze training en de terugkomdag is er tijd om opgedane kennis en inzichten in de praktijk te brengen. Een mogelijkheid om te ervaren welke effecten jouw coaching of advies heeft en om deze ervaringen te delen met de andere deelnemers.

16:15 - 16:30

 • Afsluiting

  Einde en huiswaarts…

Dag 3

9:15 - 9:30

 • Programma vervolgdag

  Aankomst op locatie. Koffie, thee en even bijpraten!

9:30 - 12:30

 • Start en bespreking van het programma

  Iedereen is terug met ervaringen en inzichten uit de praktijkopdracht die na de tweedaagse training is meegegeven. Aan de hand daarvan bepalen we de opzet van vandaag.

 • Waar wil jij meer over kwijt? Tijd voor vragen, uitwisseling van ervaringen

  Bespreking van en feedback op de praktijkopdracht. We maken onderscheid in opdrachten/cases op coaching en op advisering.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:30

 • In gesprek met …

  We bespreken een aantal praktijksituaties en cases met als doel de meest effectieve methodiek te bepalen per situatie. Vervolgens voeren we plenair en in subgroepjes met observatoren enkele coachingsgesprekken uit. En daarop geven we elkaar feedback en adviezen!

  Afhankelijk van de behoefte en de aard van de situaties werken we met een intervisiemodel om elkaar zo concreet mogelijk van advies te kunnen voorzien.

16:30 - 16:45

 • Einde van de cursus

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500