Voorzitter & secretaris: aansturen van de OR

Als voorzitter en secretaris van de OR heeft u een belangrijke taak op uw schouders genomen. U vormt als het ware het management van de OR. Hoe zorgt u ervoor dat alles zo soepel mogelijk verloopt en dat er goede resultaten worden behaald? Een goede organisatie van het OR-werk is hiervoor essentieel.
Tijdens deze cursus krijgt u alle basiskennis en de daarbij benodigde vaardigheden om uw functie als voorzitter of secretaris goed vorm te geven.

We bouwen de training op rond de volgende thema's:

 • Kennismaking met de trainer en de cursusgroep;
 • Besluitvorming in de OR;
 • Leren van elkaar;
 • De voorbereiding van de vergadering;
 • Het maken van een helder verslag;
 • Het leiden van de overlegvergadering;
 • Verbeteracties voor uw eigen werk.

De trainer geeft bij elk thema een korte inleiding en vervolgens gaat u aan de slag met praktische oefeningen. Daarbij kunt u situaties uit uw eigen praktijk inbrengen en is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. U krijgt tips van de trainer en uw medecursisten.

Leerdoelen

Na afloop van deze training van SBI Formaat:

 • Weet u welke (leidinggevende) taken u heeft als voorzitter en secretaris en welke knelpunten, dilemma’s en oplossingen deze taken met zich meebrengen;
 • Weet u hoe u tot besluiten kunt komen binnen de OR;
 • Kunt u vanuit uw rol als voorzitter of secretaris een adequate bijdrage leveren tijdens een vergadering;
 • Kunt u uw eigen agenda voor een OR-vergadering beoordelen aan de hand van behandelde criteria;
 • Kunt u op een goede wijze aantekeningen maken tijdens een vergadering en aangeven wat van belang is bij het maken van een prettig leesbaar verslag.
 • Kunt u goed voorbereid de volgende overlegvergadering in;
 • Heeft u uw eigen problemen of knelpunten uit de OR-praktijk geanalyseerd en oplossingen gezocht;
 • Heeft u de onderlinge samenwerking kritisch onder de loep genomen en zonodig nieuwe afspraken gemaakt.

Certificaat

In deze training werkt de voorzitter aan de competenties 'analytisch vermogen' en 'overtuigingskracht' en de secretaris aan 'analytisch vermogen' en 'organisatievermogen'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Op deze training ontvangt u o.a. het boek 'Leiding geven aan de OR'.

 

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 12:30

 • Kennismaking met de cursusgroep

  Het leuke van deze training is dat u kennis maakt met voorzitters en secretarissen van OR-en uit andere organisaties. We beginnen de training met een kennismaking. U leert elkaar wat beter kennen en krijgt een beeld van de andere organisaties. Verder krijgt u een eerste indruk van de verschillende OR-en en van de manier waarop de andere voorzitters en secretarissen werken.

  De trainer geeft een nadere toelichting op het programma van de training. Vervolgens worden uw leerwensen voor deze twee dagen besproken. De trainer stemt het programma en de werkwijze daar zo veel mogelijk op af.

  Na de kennismaking bespreken we de (leidinggevende) taken van de voorzitter en secretaris. Aan de orde komen ook de werkwijze en organisatie van het OR-werk en we benadrukken het belang van doelgerichte communicatie.

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 17:00

 • Besluitvorming in de OR

  Uw belangrijkste taak is wellicht het begeleiden van de besluitvorming binnen de OR. De OR moet over allerlei onderwerpen gezamenlijke standpunten innemen. Hoe zorgt u ervoor dat de OR-leden, ieder met hun eigen mening, samen op één lijn komen?

  U leert hoe u te werk moet gaan om met de OR tot een besluit te komen. We besteden ook aandacht aan het samenspel tussen voorzitter en secretaris tijdens de vergadering.

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:30

 • Leren door intervisie

  Als voorzitter en secretaris van de OR zit u in hetzelfde schuitje als de andere deelnemers. Sommigen zijn nog vrij nieuw. Anderen hebben al meer ervaring. U kunt veel leren van elkaar.

  In dit programma-onderdeel krijgt u tips voor het aanpakken van een lastige situatie waar u op dit moment in uw OR mee te maken hebt. U leert hoe je met behulp van een intervisiemethode anderen stapsgewijs kunt helpen bij het vinden van mogelijke oplossingen van een probleem.

19:30 - 19:40

 • Einde van de eerste trainingsdag met aansluitend diner
Dag 2

9:00 - 9:10

 • Start tweede dag

  Welkom, terugblik op de eerste dag en doornemen van het programma van de tweede dag.

9:10 - 10:20

 • De voorbereiding van de vergadering

  Gisteren hebt u enkele vergaderoefeningen gedaan. U hebt ondervonden waar de knelpunten zitten. Vandaag bespreken we de voorbereiding van een vergadering. Een goede voorbereiding draagt bij aan een goede vergadering.

  U leert wat het belang is van een goede agenda. U leert ook hoe u een goede agenda kunt opstellen.

10:20 - 12:30

 • Het maken van een helder verslag

  Van elke OR-vergadering moet een duidelijk en correct verslag gemaakt worden.

  We bespreken hoe de secretarissen het notuleren kunnen combineren met het deelnemen aan de vergadering. Verder zetten we op een rij wat er in het verslag moet staan.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:00

 • Het leiden van de overlegvergadering

  In de overlegvergadering spreekt de OR met zijn bestuurder. Vanmiddag staat uw rol in de overlegvergadering centraal.

  U leert waar u op moet letten bij het voorbereiden en leiden van een overlegvergadering. Belangrijk is dat de OR-leden elkaar aanvullen en versterken. We bespreken hoe u kunt omgaan met het woordvoerderschap. Ook strategieën als het schorsen van de vergadering komen aan de orde.

15:00 - 16:30

 • Verbeteracties voor uw eigen OR-werk

  Aan het eind van de training maakt u de balans op. Welke concrete zaken wilt u veranderen of verbeteren in het werken met uw OR?

  U spreekt met elkaar af wat u gaat verbeteren. Sommige verbeterpunten kunt u meteen zelf aanpakken. Andere verbeteringen moet u in de OR bespreken. Ook de vraag welke ondersteuning uw OR de komende periode nodig heeft komt aan de orde.

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500