Aan de slag in de ondernemingsraad (OR)

U bent net gestart als nieuw OR-lid en heeft dringend behoefte aan kennis en adviezen. Uw mede OR-leden hebben het vaak te druk om u hierin te ondersteunen en u wegwijs te maken in het OR werk. Herkent u dit? Dan heeft u voor de juiste training gekozen.

Als OR lid heeft u veel competenties nodig. Het is niet mogelijk om alle competenties te behandelen in een training van twee dagen. Wij hebben er voor gekozen u de belangrijkste zaken mee te geven zodat u met vertrouwen kunt beginnen aan uw OR lidmaatschap.

Inhoud

 • De plaats van de OR in de onderneming
 • Rechten en plichten uit de WOR
 • Werkwijze van de OR
 • Communicatie met de achterban
 • Overleggen/onderhandelen met de bestuurder
 • Het maken van een persoonlijk werkplan
 • Vergaderingen

Regionaal aanbod

SBI Formaat biedt, naast de 'standaard'-cursuslocatie in Doorn, ook trainingen aan in de omgeving van Eindhoven en Assen. U kunt uw voorkeurslocatie aangeven op het aanmeldingsformulier onder 'Overige'
Omgeving Assen: 6 en 7 november 2018
Omgeving Eindhoven: 8 en 9 november 2018

Certificaat

In deze cursus van SBI Formaat werkt u aan de competenties 'resultaatgerichtheid', 'netwerken' en 'analytisch vermogen'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Op deze training ontvangt u o.a. het boek 'Aan de slag in de OR: wegwijs in de wereld van de ondernemingsraad' en het boekje 'Wet op de ondernemingsraden'.

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Iedereen komt binnen en de koffie en thee staan klaar.

10:00 - 12:30

 • Start: Uw motivatie en wat u in huis moet hebben als OR-lid

  U bent nieuw in de OR, en dat vraagt iets van u. Met frisse blik maken we kennis met elkaar en met het OR-werk. Wat hebt u in huis en wat wordt er van u verwacht?

  Deel 1: De OR binnen uw organisatie: een sleutelpositie?

  Welke positie neemt een OR in binnen een organisatie? Welke rol vervult hij? Om de positie en rol binnen een organisatie vorm te kunnen geven, zijn er bevoegdheden en taken vastgelegd in de Wet op Ondernemingsraden (WOR). We bekijken de positie en rol van de OR en onderzoeken hoe de WOR de OR hierin faciliteert.

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 17:00

 • Rechten en bevoegdheden van de OR (vervolg)

  Aan de hand van diverse oefeningen wordt getoetst of de OR-leden hiermee uit de voeten kunnen. We kijken ook nog even naar de praktijk van de OR. Komt deze overeen met de theorie?

  Deel 2: De OR…. spil in vele netwerken

  De OR maakt deel uit van een organisatie. Het is een speler in het ‘interne netwerk’. Hoe ziet het interne netwerk van uw OR eruit? Welke relaties in een organisatie zijn belangrijk voor de OR? En is er al sprake van een relatie? Zo ja, hoe bestendig je deze dan? Nog geen relatie? Hoe zorg je er voor dat deze tot stand komt? De meeste netwerken eindigen niet bij de voordeur van uw organisatie. Externe netwerken zijn ook vaak waardevolle informatiebronnen. Tot welke netwerken behoort uw OR al? En welke zouden we daar nog aan toe kunnen voegen? Welke social media kunnen we inzetten? We bekijken de huidige OR netwerken en onderzoeken aan de hand van de theorie waar er nog winst te behalen is.

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:20

 • Deel 3: Contact maken met uw achterban

  Het onderhouden van contact met de achterban is voor veel ondernemingsraden geen gemakkelijke opgave. Hoe verhoudt communicatie zich tot de inhoud van het medezeggenschapswerk en welke communicatiemiddelen passen bij welke situatie? Vanavond onderzoeken we wie ‘DE achterban’ is, op welke informatie zit ‘DE achterban’ te wachten, wil & kan de OR deze bieden en zo ja, wat is dan een geschikt middel?

19:20 - 19:30

 • Afsluiting en einde van de eerste cursusdag met aansluitend diner
Dag 2

9:00 - 9:15

 • Aanvang tweede dag

  We maken een pas op de plaats en vervolgen het programma.

9:15 - 12:30

 • Deel 4: Belang van een goed overleg

  Het werk van een OR bestaat voor een groot deel uit overleggen. Allereerst natuurlijk het overleg met de hele OR. En daarnaast het overleg met de bestuurder. Beide overleggen bepalen het resultaat van het OR-werk. Een goed overleg begint met het maken van een agenda. Dit lijkt een simpele zaak maar vraagt van een OR het inzicht om prioriteiten te stellen en keuzes te maken.
  We gaan oefenen met het maken van een doelgerichte agenda en gaan vergaderen!

13:30 - 16:00

 • Deel 5: Het overleg met de bestuurder

  Als OR bent u formeel gelijkwaardig aan uw directeur/bestuurder. In de praktijk voelt dat soms anders. Om in de toekomst een prettig en effectief overleg te voeren zetten we vanmiddag het zogenaamde BOB-model in om resultaat gericht te kunnen vergaderen. We gaan in overleg!

 • Deel 6: Het echte OR-werk!

  Het is tijd om te oogsten én te zaaien. U bent nu enkele ervaringen rijker en het is tijd voor het echte OR-werk: we hebben aandacht voor de terugkoppeling naar de andere OR-collega’s en bepalen de volgende stappen om het geleerde in de praktijk toe te passen.

16:00 - 16:15

 • Afronding en evaluatie

  Persoonlijke impressies, een formulier en vervolgafspraken.

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500