Arbeidsrecht en ambtenarenrecht

Kunt u de vragen van collega’s beantwoorden over werktijden, beloning, reistijden, flexibel werken en ziekte? Weet u in welke gevallen en hoe contracten mogen worden verlengd of gewijzigd? Voldoen de arbeidscontracten binnen uw organisatie aan de eisen van de nieuwe wetgeving? En kent u de mogelijkheden om mensen te behouden voor de organisatie of contracten te beëindigen?

Na deze themadag van SBI Formaat beschikt u over praktisch toepasbare kennis op het gebied van het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Door praktijkgerichte opdrachten kent u de mogelijkheden binnen het arbeidsrecht en wat dit kan betekenen voor uw praktijk. Verder heeft u kennis genomen van de recente ontwikkelingen.

Het programma in grote lijnen:

 • De essentie van het ambtenaren- en het arbeidsrecht. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? Wat kunnen we verwachten in de toekomst?
 • De systematiek van de relevante wetgeving.
 • Soorten aanstellingen en contracten. Hoe is de praktijk en wat zijn de mogelijkheden? Welke gevolgen kunnen de verschillende soorten contracten hebben? Wat is de rol van vakbond, OR en P&O?
 • Het behouden van mensen voor de organisatie: o.a. door het ketensysteem.
 • Het (nieuwe) ontslagrecht, beëindiging van de aanstelling en het van werk-naar-werk-traject.

Programma

9:00 - 9:15

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

9:15 - 12:30

 • Arbeidsrecht en ambtenarenrecht

  We gaan terug naar de essentie van het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht. Vanuit die insteek gaan we verschillende onderwerpen behandelen (zie programma in grote lijnen). Een belangrijk onderdeel zullen de verschillende aanstellingen en contractvormen zijn. Bij de informatie, die voorafgaand aan deze cursus zal worden opgevraagd bij elk van de deelnemers, heeft een ieder daar al wat over kunnen nadenken. Ook wetgeving en enige relevante rechtspraak zullen aan de orde komen.
  Hoeveel krijg je betaald als je op 1 dag 5 keer wordt opgeroepen? Krijg je bij ziekte doorbetaald als oproepkracht? Wat is het verschil tussen een uitzendkracht en een payroller? En mag je in de ambtenarenwereld onbeperkt gebruik maken van payrollers?

 • Start van het programma

  Na huishoudelijke mededelingen en een korte kennismaking, bespreken we het programma voor vandaag.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:30

 • Ontslagrecht: arbeidsrecht en ambtenarenrecht

  In de middag zoomen we in op het ontslagrecht. Hoe kan de aanstelling van een ambtenaar beëindigd worden? En waar dient dan rekening mee te worden gehouden? Wat houdt het van-werk-naar-werk-traject in?

16:30 - 17:00

 • Pauze en snack

17:00 - 19:00

 • De toekomst van het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

  Blijven we in Nederland een duaal ontslagstelsel in het arbeidsrecht houden? Hoe is het nu en hoe gaat het worden? Hoe zit het met ontslagvergoedingen?

19:00 - 19:30

 • Afsluiting van de dag met aansluitend diner

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300