Aanpak agressie en geweld

Jaarlijks worden in Nederland (te) veel medewerkers geconfronteerd met agressie en geweld. Ieder incident is er een te veel! Werkgevers hebben de verplichting om beleid te voeren ter voorkoming en beperking van de risico’s van agressie en geweld. Naast HR is de ondernemingsraad bij uitstek het orgaan dat kan meedenken en meebeslissen over de invulling van het beleid en maatregelen om agressie en geweld te voorkomen.

Inhoud van de training

Na een korte aftrap met feiten en cijfers inzake agressie en geweld, gaan we in op de wetgeving. U krijgt zicht in de verplichtingen en mogelijkheden om beleid inzake agressie en geweld vorm te geven. De volgende stappen komen aan de orde:

  • Risico’s in kaart brengen
  • Voorkomen van agressie incidenten
  • Omgaan met agressie
  • Afhandelen van een incident, de opvang en nazorg
  • Beleidsmatig inbedden

Hierbij gaan we uitgebreid in op de rol van HR en op de rechten en beïnvloedingsmogelijkheden van de OR.

Uw praktijk

Er wordt gewerkt met opdrachten, waarbij u in beeld krijgt wat goed gaat in uw organisatie en wat beter kan. Voorbeelden uit de praktijk geven u handvatten voor de invulling van anti-agressiebeleid en ideeën voor praktische oplossingen. Er worden een aantal tools belicht en ‘geoefend’, die u kunt toepassen in uw eigen organisatie. 

Programma

9:15 - 9:30

  • Ontvangst met koffie en thee

9:30 - 12:30

  • Ochtendprogramma

12:30 - 13:30

  • Pauze en lunch

13:30 - 16:00

  • Middagprogramma

16:00 - 16:15

  • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300