PERSBERICHT 7 - SBI Formaat MonitOR 2015-2016
Thema: OR en scholing           

Doorn, 17 mei 2016

Wettelijk scholingsrecht wordt door 85% van OR’s onderbenut
Gebrek aan tijd is een belangrijke reden

Leden van een ondernemingsraad hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een zelfstandig recht op minimaal 5 scholingsdagen per jaar. Leden van door de OR formeel ingestelde commissies hebben recht op minimaal drie scholingsdagen per jaar. Wanneer je als OR-lid in één of meer commissies zit, heb je dus recht op minimaal 8 dagen voor scholing per jaar.
OR-leden hebben in 2015 gemiddeld echter maar 2,6 dagen scholing gevolgd met de hele OR en/of met een OR-commissie en daarnaast nog 1,1 dag individuele scholing.
Het wettelijk scholingsrecht wordt dus flink onderbenut.

Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, het grootste onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland.

Bij de uitkomsten van het onderzoek over het thema OR en scholing blijkt dat 31% van de OR-leden in 2015 minder scholing heeft gevolgd dan in 2014. Daarentegen verwacht bijna de helft van de OR’s komend jaar meer scholing te volgen dan in 2015.
En dan waren er ook nog vragen over de afstemming met de bestuurder. Bijna de helft van de OR’s vraagt vooraf toestemming aan de bestuurder om gebruik te maken van scholing. Dat op zich is al opmerkelijk, omdat de OR een wettelijk recht heeft op scholing. Nog veel opmerkelijker is de uitkomst dat het bij 1/3 van de OR’s wel eens voorkomt dat de bestuurder de OR weigert om gebruik te maken van de aangevraagde scholing!
En veel OR’s moeten steeds weer in gesprek met de bestuurder over scholing, omdat maar liefst 58% van de OR’s geen vooraf vastgesteld scholingsbudget heeft.

Dit zijn een aantal conclusies uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een zeer uitgebreid onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland waaraan ruim 400 ondernemingsraden hebben deelgenomen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de pers:

Hier treft u uitgebreide onderzoekgegevens aan over het thema ‘OR en scholing' uit de SBI Formaat MonitOR.

Meer informatie over dit onderzoek?
SBI Formaat
0343 - 47 33 33
Inhoudelijke vragen:
dr John Snel 06 - 525 99 070 of john.snel@sbiformaat.nl  
Opzet van het onderzoek:
Sido Groenland 06 – 22601842 of sido.groenland@sbiformaat.nl
Marketing/publiciteit:
Luigi Mascini: 06 – 525 99 040 of luigi.mascini@sbiformaat.nl

Alle resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een boek dat wordt gepresenteerd op de ‘MZ-nacht’ die SBI Formaat op dinsdag 21 juni 2016 organiseert op Landgoed Zonheuvel.

SBI  Formaat is het trainings- en adviesbureau voor zinvolle medezeggenschap, duurzame participatie en sterke arbeidsverhoudingen. SBI Formaat is marktleider op het gebied van medezeggenschapstrainingen, doet regelmatig onderzoek naar diverse vraagstukken in bovengenoemde werkgebieden, verzorgt publicaties, congressen, actualiteitencolleges etc.
Meer informatie op www.sbiformaat.nl