PERSBERICHT 6 - SBI Formaat MonitOR 2015-2016
Thema: faciliteiten voor het OR-werk                         

Doorn, 9 mei 2016

27% van de OR-leden heeft te weinig tijd voor OR-werk
Grootste knelpunten bij multinationale concerns

Een belangrijke faciliteit voor OR’s is de tijd die een OR-lid mag besteden aan zijn OR-werkzaamheden. Gemiddeld besteedt een OR-lid 8,1 uur per week aan OR-werk, terwijl hij maar voor 6,6 uur vrijgesteld wordt.
Bij multinationale concerns is het verschil het grootst. Bij Nederlandse multinationale concerns besteedt een OR-lid zelfs 2,5 uur per week meer aan OR-werk dan waarvoor hij vrijgesteld wordt.
Bovendien hebben ondernemingsraden van multinationale concerns minder ondersteuning van een ambtelijk secretaris dan zelfstandige concerns.

Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, het grootste onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland.

Frappant is dat OR’s die de beschikking hebben over de ondersteuning van een ambtelijk secretaris, deze niet volledig benutten.
Gemiddeld heeft een OR namelijk bijna 18 uur per week beschikking over een ambtelijk secretaris, maar wordt er maar voor 16,5 uur gebruik van gemaakt. Blijkbaar is het in de praktijk lastig om van alle uren gebruik te maken.
Een andere faciliteit die de ondernemingsraad ter beschikking heeft is dat hij zich kan zich laten ondersteunen door een adviseur bij lastige onderwerpen. In 2015 heeft 73% van de OR’s een beroep gedaan op een externe deskundige. Dat is een lichte stijging in vergelijking met 2014. Het ging hier veelal om korte consults of adviestrajecten.
In 2015 is het in 4% van de gevallen gebeurd dat de OR een extern deskundige wilde inschakelen, maar de bestuurder geen toestemming gaf.

Dit zijn een aantal conclusies uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een zeer uitgebreid onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland waaraan ruim 400 ondernemingsraden hebben deelgenomen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de pers:

Hier treft u uitgebreide onderzoekgegevens aan over het thema ‘faciliteiten voor het OR-werk' uit de SBI Formaat MonitOR.

Meer informatie over dit onderzoek?
SBI Formaat
0343 - 47 33 33
Inhoudelijke vragen:
dr John Snel 06 - 525 99 070 of john.snel@sbiformaat.nl of
drs Simone van Houten-Pilkes MMO 06 - 525 99 039 of simone.van.houten@sbiformaat.nl
Opzet van het onderzoek:
Sido Groenland 06 – 22601842 of sido.groenland@sbiformaat.nl
Marketing/publiciteit:
Luigi Mascini: 06 – 525 99 040 of luigi.mascini@sbiformaat.nl

Alle resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een boek dat wordt gepresenteerd op de ‘MZ-nacht ’ die SBI Formaat op dinsdag 21 juni 2016 organiseert op Landgoed Zonheuvel.

SBI  Formaat is het trainings- en adviesbureau voor zinvolle medezeggenschap, duurzame participatie en sterke arbeidsverhoudingen. SBI Formaat is marktleider op het gebied van medezeggenschapstrainingen, doet regelmatig onderzoek naar diverse vraagstukken in bovengenoemde werkgebieden, verzorgt publicaties, congressen, actualiteitencolleges etc.
Meer informatie op www.sbiformaat.nl