PERSBERICHT 4 - SBI Formaat MonitOR 2015-2016
Thema: het advies- en instemmingsrecht

Doorn, 25 april 2016

60% van de OR’s wordt wel eens wettelijke adviesaanvraag onthouden
Bij instemmingsrecht blijft bestuurder bij 37% van de OR’s in gebreke

Het adviesrecht en het instemmingsrecht worden ook wel de kernrechten van de Nederlandse ondernemingsraad genoemd. Met het adviesrecht heeft de OR de mogelijkheid om mee te praten over financieel-economische, organisatorische en technologische aangelegenheden die de onderneming betreffen.
Het instemmingsrecht stelt de OR in de positie om invloed uit te oefenen op diverse regelingen op het gebied van het sociaal en HR-beleid van de onderneming, zoals regelingen ten aanzien van de werktijden en vakantie, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim, functiewaardering en beoordeling, opleiding en privacy.
Het zijn belangrijke rechten die hun sterke ‘kracht’ mede ontlenen aan de mogelijkheid van een beroepsgang door de OR naar de rechter.
Daarom is het zeer opmerkelijk dat in 2015 maar liefst 60% van de OR’s 1 of meer keer geen adviesaanvraag heeft ontvangen terwijl daar naar de mening van de OR wel degelijk recht op was.
Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, het grootste onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland.


In 2015 hebben de ondernemingsraden in Nederland gemiddeld 6,5 keer een adviesaanvraag gekregen. Voor instemmingsaanvragen ligt het gemiddelde op 4.
Maar veel ondernemingsraden hebben dus minder adviesaanvragen gekregen dan waar ze volgens hen zelf recht op hadden.
23% van de respondenten zegt 1 keer geen adviesaanvraag te hebben gehad terwijl ze er wel recht op hadden, 18% 2 keer en 19% van de respondenten geeft aan zelfs 3 keer of vaker geen adviesaanvraag te hebben gehad terwijl de OR die wel hoorde te krijgen.

In het kader van het instemmingsrecht wordt de OR minder vaak gepasseerd dan in het kader van het adviesrecht: 38% van de OR’s geeft aan in 2015 1 of meer keer geen instemmingsverzoek te hebben ontvangen waar hij dat wel hoorde te ontvangen, waarbij 10% van de ondernemingsraden zelfs 3 keer of vaker geen instemmingsverzoek heeft gekregen, terwijl hij deze wel had moeten krijgen.

Dit zijn een aantal conclusies uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een zeer uitgebreid onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland waaraan ruim 400 ondernemingsraden hebben deelgenomen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de pers:

Hier treft u uitgebreide onderzoekgegevens aan over het thema ‘het advies- en instemmingsrecht' uit de SBI Formaat MonitOR.

Meer informatie over dit onderzoek?
SBI Formaat
0343 - 47 33 33
Inhoudelijke vragen:
dr John Snel 06 - 525 99 070 of john.snel@sbiformaat.nl of
drs Simone van Houten-Pilkes MMO 06 - 525 99 039 of simone.van.houten@sbiformaat.nl
Opzet van het onderzoek:
Sido Groenland 06 – 22601842 of sido.groenland@sbiformaat.nl
Marketing/publiciteit:
Luigi Mascini: 06 – 525 99 040 of luigi.mascini@sbiformaat.nl

Alle resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een boek dat wordt gepresenteerd op de ‘MZ-nacht’ die SBI Formaat op dinsdag 21 juni 2016 organiseert op Landgoed Zonheuvel.

SBI  Formaat is het trainings- en adviesbureau voor zinvolle medezeggenschap, duurzame participatie en sterke arbeidsverhoudingen. SBI Formaat is marktleider op het gebied van medezeggenschapstrainingen, doet regelmatig onderzoek naar diverse vraagstukken in bovengenoemde werkgebieden, verzorgt publicaties, congressen, actualiteitencolleges etc.
Meer informatie op www.sbiformaat.nl