PERSBERICHT 2 - SBI Formaat MonitOR 2015-2016
Thema: informatie- en initiatiefrecht         
                   

Doorn, 30 maart 2016

Wettelijke informatieplicht wordt slecht nageleefd
Slechts 35% van de OR’s ontvangt altijd alle informatie die de bestuurder verplicht is te leveren

Voor veel ondernemingsraden kan er nog veel verbeterd worden aan de informatievoorziening door de bestuurder. Als het gaat om door de OR gevraagde informatie ontvangt 48% van de OR’s deze informatie niet altijd compleet en 63% niet altijd tijdig.
Het beeld voor wat betreft de ongevraagde informatie is nog ongunstiger: slechts 35% van de ondernemingsraden stelt dat zij altijd alle informatie ontvangen die zij volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) van de bestuurder dienen te ontvangen.
Veel bestuurders verzaken dus hun wettelijke informatieplicht.

Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, het grootste onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland.

Eén van de voorwaarden voor een OR om zijn werk goed te kunnen doen is de informatievoorziening. In artikel 31 van de WOR is vastgelegd welke informatie de OR mag opvragen (het actief informatierecht) en welke informatie er vanuit de bestuurder verstrekt moet worden (het passief informatierecht).
Voor het actief informatierecht is de basisregel: alles wat de OR nodig heeft aan gegevens om het OR-werk goed te kunnen doen moet op tijd - en als de OR dat wil - ook schriftelijk worden geleverd. Vooral in verband met de mogelijkheid van de OR om vervolgens gebruik te kunnen maken van het initiatiefrecht is dit een belangrijk punt.
Verder heeft de OR een passief informatierecht: de bestuurder is verplicht de OR jaarlijks bepaalde, in de WOR nauw omschreven, basis-, sociale en financiële informatie te leveren zonder dat de OR daarom vraagt.
Het is dan ook opmerkelijk dat zoveel bestuurders in gebreke blijven, terwijl zij wettelijk verplicht zijn om deze informatie te verstrekken.

Dit is een van de conclusies uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een zeer uitgebreid onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland waaraan ruim 400 ondernemingsraden hebben deelgenomen.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de pers:

Hier treft u uitgebreide onderzoekgegevens aan over het thema ‘informatie- en initiatiefrecht’ uit de SBI Formaat MonitOR.

Meer informatie over dit onderzoek?
SBI Formaat
0343 - 47 33 33
Inhoudelijke vragen:
dr John Snel 06 - 525 99 070 of john.snel@sbiformaat.nl of
drs Simone van Houten-Pilkes MMO 06 - 525 99 039 of simone.van.houten@sbiformaat.nl
Opzet van het onderzoek:
Sido Groenland 06 – 22601842 of sido.groenland@sbiformaat.nl
Marketing/publiciteit:
Luigi Mascini: 06 – 525 99 040 of luigi.mascini@sbiformaat.nl

Alle resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een boek dat wordt gepresenteerd op de ‘Nacht van de MZ’ die SBI Formaat op dinsdag 21 juni 2016 organiseert op Landgoed Zonheuvel.

SBI  Formaat is het trainings- en adviesbureau voor zinvolle medezeggenschap, duurzame participatie en sterke arbeidsverhoudingen. SBI Formaat is marktleider op het gebied van medezeggenschapstrainingen, doet regelmatig onderzoek naar diverse vraagstukken in bovengenoemde werkgebieden, verzorgt publicaties, congressen, actualiteitencolleges etc.
Meer informatie op www.sbiformaat.nl