PERSBERICHT 1 - SBI Formaat MonitOR 2015-2016
Thema: onderwerpen voor de medezeggenschap                            

Doorn, 21 maart 2016

Crisis voorbij? OR heeft in 2016 weer ruimte voor andere onderwerpen:
Bijna 60% van de OR’s aan de slag met duurzame inzetbaarheid

In 2016 verdwijnen onderwerpen als organisatieverandering en reorganisatie uit de top 10 van onderwerpen waar de OR zich op gaat richten. Daarvoor in de plaats komen duurzame inzetbaarheid/leeftijdsbewust personeelsbeleid en flexibele arbeidstijden -plaatsen.
De verbeterde economische situatie lijkt dus meer ondernemingsraden ruimte te geven zich met andere onderwerpen bezig te houden.

Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, het grootste onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland.

Stonden in 2015 vooral de onderwerpen die vaak één op één te herleiden zijn naar de rechten en bevoegdheden van de OR volgens de Wet op de Ondernemingsraden op de agenda, in 2016 is er ook ruimte voor nieuwe onderwerpen.
Zo verwacht maar liefst 59% van de ondervraagden dat de OR zich in 2016 bezig gaat houden met duurzame inzetbaarheid/leeftijdsbewust personeelsbeleid en 53% met flexibele arbeidstijden en arbeidsplaatsen. Daarmee zijn dit twee onderwerpen die in 2016 in de top 10 binnenkomen van belangrijkste onderwerpen waar de OR zich mee gaat bezighouden.
Dit is een van de conclusies uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een zeer uitgebreid onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland waaraan ruim 400 ondernemingsraden hebben deelgenomen.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Noot voor de pers:

Hier treft u uitgebreide onderzoekgegevens aan over het thema ‘onderwerpen voor de medezeggenschap’ uit de SBI Formaat MonitOR.
Meer informatie over dit onderzoek?
SBI Formaat
0343 - 47 33 33
Inhoudelijke vragen:
dr John Snel 06 - 525 99 070 of john.snel@sbiformaat.nl of
drs Simone van Houten-Pilkes MMO 06 - 525 99 039 of simone.van.houten@sbiformaat.nl
Opzet van het onderzoek:
Sido Groenland 06 – 22601842 of sido.groenland@sbiformaat.nl
Marketing/publiciteit:
Luigi Mascini: 06 – 525 99 040 of luigi.mascini@sbiformaat.nl

Alle resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een boek dat wordt gepresenteerd op de ‘Nacht van de MZ’ die SBI Formaat op dinsdag 21 juni 2016 organiseert op Landgoed Zonheuvel.
SBI  Formaat is het trainings- en adviesbureau voor zinvolle medezeggenschap, duurzame participatie en sterke arbeidsverhoudingen. SBI Formaat is marktleider op het gebied van medezeggenschapstrainingen, doet regelmatig onderzoek naar diverse vraagstukken in bovengenoemde werkgebieden, verzorgt publicaties, congressen, actualiteitencolleges etc.
Meer informatie op www.sbiformaat.nl