In de meeste gemeenten is op 8 maart een nieuwe OR gekozen. U wilt natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag. Dat kan na een speciaal voor gemeenten ontwikkelde een- of tweedaagse training die gegeven wordt door een ervaren trainer van SBI Formaat, hét trainingsadviesbureau voor de medezeggenschap.

Eendaagse basistraining voor €  1.500,-

In deze basistraining worden de volgende thema’s behandeld:

 • de plaats en positie van de ondernemingsraad in de gemeente;
 • de rechten en plichten van de OR aan de hand van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR);
 • de werkwijze van de ondernemingsraad.

Na deze training

 • kunt u de missie en visie van uw OR verwoorden;
 • kent u de motieven en drijfveren van uw mede-OR-leden om zitting te nemen in de OR;
 • kent u de basisrechten van de ondernemingsraad;
 • weet u wat de rolverdeling is tussen de OR en het Georganiseerd Overleg;
 • weet u op welke manier de rechten van de OR zich verhouden ten opzichte van het politiek primaat;
 • verdeelt u de rollen en taken binnen de OR;
 • bepaalt u uw werkwijze en maakt hierover afspraken.

Tweedaagse training voor € 2.995,-

In de tweedaagse training, die desgewenst ook met een interval kan worden gegeven, worden de volgende thema’s behandeld:

 • de plaats en positie van de ondernemingsraad in de gemeente;
 • de rechten en plichten van de OR aan de hand van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR);
 • overleggen en onderhandelen met de bestuurder;
 • communicatie met de achterban;
 • de werkwijze van de OR.

Na deze training

 • kunt u de missie en visie van uw OR verwoorden;
 • kent u de motieven en drijfveren van uw mede-OR-leden om zitting te nemen in de OR;
 • kent u de basisrechten van de OR;
 • weet u wat de rolverdeling is tussen de OR en het Georganiseerd Overleg;
 • weet u op welke manier de rechten van de OR zich verhouden ten opzichte van het politiek primaat;
 • heeft u een analyse gemaakt van het overleg met de bestuurder;
 • weet u hoe u een overleg met de bestuurder goed voorbereidt;
 • weet u op welke manier u onderwerpen in het overleg met de bestuurder wilt brengen en wie binnen de OR dat gaat doen;
 • kent u de rol van het Dagelijks Bestuur en de relatie tot de bestuurder;
 • weet u hoe u uw achterban kunt betrekken bij uw werk als OR;
 • weet u hoe u optimaal kunt communiceren met uw OR;
 • heeft u een eerste aanzet gemaakt voor een communicatieplan met uw achterban;
 • verdeelt u de rollen en taken binnen de OR;
 • bepaalt u uw werkwijze binnen de OR en maakt hierover afspraken;
 • heeft u een SMART-werkplan gemaakt voor uw OR voor het komende halfjaar.

Waar vindt de training plaats?

U kunt de training volgen bij u op locatie of op het schitterende Landgoed Zonheuvel in Doorn waar SBI Formaat ook gevestigd is. Door de intensieve samenwerking van SBI Formaat met Landgoed Zonheuvel kunnen wij u voordelige tarieven bieden.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Liever training op maat?

Wilt u liever dat wij specifiek voor uw gemeente een training op maat maken? Natuurlijk is dat mogelijk! Wij maken een afspraak en ontwikkelen samen met u een training afgestemd op uw behoeften.

Samen met een buurtgemeente op training?

Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Op deze manier deelt u niet alleen de kennis, maar ook de kosten. Vooral voor kleinere ondernemingsraden kan dit een uitkomst bieden.
Graag gaan wij met u in gesprek over de vele mogelijkheden die wij hebben ter ondersteuning van uw OR en het OR-werk.

Nieuw! WOR Online leren

In een online sessie van 2 uur zetten wij voor u de belangrijkste rechten uit de WOR op een rij: het instemmingsrecht, het adviesrecht, het initiatiefrecht, het informatierecht en het overlegrecht. Deze virtual classroom is interactief: u kunt direct vragen stellen aan de gespecialiseerde trainer(s), op andere deelnemers reageren en u krijgt praktische opdrachten waarbij u de wet toepast in uw eigen praktijk. Meer informatie vindt u hier.

Open trainingen

ZIjn er maar 1 of 2 nieuwe OR-leden gekozen en willen zij een gedegen basistraining? Kies dan voor een van de open trainingen van SBI Formaat: (W)OR voor beginnende OR-leden of de Basiscursus OR (selecteer thema Nieuw in OR / WOR).

Meer weten over wat wij voor uw nieuwe OR kunnen betekenen?

Bel of mail dan met de afdeling relatiebeheer van SBI Formaat: 0343 - 47 33 33 of info@sbiformaat.nl