Morgen

Mijn ambitie is om samen met OR en bestuurder op zoek te gaan naar mogelijkheden, naar manieren om lastige processen op een goede, zorgvuldige en succesvolle manier inhoud te geven. Ik ben iemand die veel gevoel voor verhoudingen heeft en die gevoelige onderwerpen op tafel durft te leggen. Dit doe ik met respect voor de emoties en belangen die daarbij een rol kunnen spelen. Ik bedenk graag nieuwe vormen om met u aan de slag te gaan.

Vandaag

Ik adviseer OR-en in organisatie-veranderingstrajecten en bij HRM-vraagstukken. Dat doe ik in verschillende sectoren, bij grote en kleine bedrijven en dat doe ik dichtbij. Dat betekent praten met de bestuurder, met de achterban, met het management en met HRM. Op zoek naar overeenkomsten, naar ambities, naar resultaten met zorg voor wat dit allemaal betekent voor mensen. Op zoek naar waarom mensen doen wat zij doen, naar de menselijke maat in complexe situaties en processen.

Gisteren

Ik ben afgestudeerd in Personeelswetenschappen in 1990 en ben sinds 2003 adviseur bij FNV Formaat. Ik ben daarvoor opleider geweest bij FNV Scholingsinstituut, medewerker personeelszaken bij Interwand Eibergen, consulent bij Start, vakbondsvoorzitter VVDM, regiobestuurder & beleidsmedewerker bij FNV Bouw voor de sector woningcorporaties, adjunct-directeur & teamleider bij FNV Formaat. Ik heb meerdere projecten begeleid en heb op het terrein van organisatieverandering en HRM verschillende modules ontwikkeld die gebruikt worden in trainingen van SBI Formaat.

Competenties
  • Het zoeken naar overeenkomsten en verbinding, maar ook het op tafel durven en willen leggen van gevoelige, lastige onderwerpen en deze bespreekbaar maken.
  • OR-en begeleiden in fusie- en reorganisatieprocessen
  • Advies in organisatie-veranderingstrajecten
  • Veranderingen op het terrein van HRM-vraagstukken (functiehuis, -profielen, -waardering en beoordelingssystemen en arbeidsvoorwaarden.