Vandaag en morgen

Met veel plezier en bezieling houd ik me (alweer meer dan 25 jaar) bezig met professionalisering en versterking van medezeggenschap. Voor uw OR vragen aan de or advieslijn probeer ik u praktische oplossingsrichtingen aan te reiken met kennis van zaken en oog voor goede arbeidsverhoudingen. Goede arbeidsverhoudingen in de relatie OR / bestuurder kenmerken zich naar mijn idee door respect voor elkaars positie, elkaar wat 'gunnen' en ervan overtuigd zijn dat betrokkenheid van alle stakeholders binnen een onderneming nodig is voor een goed functioneren van de onderneming 'in al haar doelstellingen'. Ik geef u graag mee hoe het formeel zit met rollen en posities, maar zoek vooral ook naar bruikbare handvatten en opties om in het overleg met uw bestuurder verder te komen. Vanuit een klachtgerichte houding waarbij uw tevredenheid en handelingsperspectief voorop staan. Door de fullservice dienstverlening van SBI Formaat met beschikking over vele expertises kunt u er van opaan een optimale ondersteuning te krijgen. Vanuit de or advieslijn zijn er goede contacten met hét advocatenkantoor voor medezeggenschapsrecht en arbeidsrecht Sprengers Advocaten Utrecht, en hebben wij tevens korte lijnen met vakbonden CNV en FNV over cao vragen.

Gisteren

Ik heb als OR secretaris van een OR bij een dienstverlenend bedrijf oog gekregen voor het belang van medezeggenschap binnen arbeidsorganisaties, en kunnen ervaren dat er tussen theorie en praktijk vele uitdagingen liggen! Mooie uitdagingen en soms ook taaie. Ik raakte overtuigd van het belang van medezeggenschap om 'mensen te sterken in hun werk', waarbij het mes aan twee kanten snijdt en ook een onderneming daar wel bij vaart. Tijdens mijn latere deeltijdstudie Personeel&Arbeid liep ik stage bij een uitzendbureau en vergrote zo ook mijn kennis in de verschillende bedrijfssectoren en -culturen. Mooi werk was het ook bij een overheidsproject voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en daar leerde ik dat aandacht, zorgvuldigheid en enige flexibiliteit beter werkt dan te strikt uit te gaan van regels. Na mijn afstuderen kwam ik bij de FNV in dienst en ondersteunde ik OR’en en PVT’s in hun medezeggenschapswerk met informatie & advies, workshops, studiedagen en congressen en trad ik tevens op als dagvoorzitter. Ik koos daarna voor het OR trainersvak wat ik zo'n zes jaar ook met heel veel plezier gedaan heb.