Morgen

Kwaliteit maak je met z’n allen. Ik span me daarom in medewerkers en bestuurders te motiveren om, met respect voor ieders rol, gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van de organisatie. Dan wordt werken leuk.

Vandaag

Ik werk vanuit mijn achtergrond veel voor de zakelijke markt, maar ook voor de (semi-)overheid en gezondheidzorg. Begeleiding van de transities in de gezondheidszorg vanuit strategisch en financieel perspectief geeft mij veel voldoening.

Gisteren

Als organisatieadviseur geeft het mij voldoening ondernemingsraden te helpen effectief en op niveau te opereren in hun organisatie. Dit doe ik met de brede ervaring van financieel bestuurder in een aantal uiteenlopende grotere organisaties. Begeleiding bij de beoordeling van strategie, financiën, investeringen, overnames en reorganisaties leidt tot een effectievere werkverhouding met de bestuurder en achterban.

Opleidingen
  • Postdoctorale controllersopleiding
  • Postdoctorale opleiding accountancy
  • Doctoraal examen Bedrijfseconomie
Competenties/specialismen
  • Financiële en strategische analyse
  • Investeringen, financieringen
  • Fusies en overnames
  • Reorganisaties /veranderingstrajecten
  • Organisatie van informatievoorziening en IT