Morgen

Het versterken van de invloed en de belangenbehartiging van mensen – vanuit hun eigen mogelijkheden en keuzes – dát is mijn drijfveer als trainer voor ondernemingsraden en vakbondsgroepen. Dat doe ik door te werken met duidelijke doelen en heldere programma’s, maar ook door ruimte te geven aan individuele vragen, zorgen en emoties.

Vandaag

Ik train met name OR’en en vakbondsgroepen in de non-profit sector, binnen de overheid, welzijn, jeugdzorg, eer- en werkbedrijven en de kinderopvang. Ik heb ruime ervaring met het adviseren, coachen en trainen van ondernemingsraden en vakbondsgroepen, directeuren en managers. Ik ben nieuwsgierig – ik vraag graag dóór – en betrokken bij mensen, individueel en als groep. Ik geef ruimte voor eigen inbreng, maar ik hou ook aandacht voor de structuur van het programma. Als dat nodig is, zal ik improviseren – door middel van aangepaste informatie en opdrachten – om samen met betrokkenen de gewenste doelen te bereiken.

Gisteren

Opleiding
  • HBO-sociaal cultureel werk
Specialismen
  • Transities in het sociale domein;
  • Doelgericht werken gericht op resultaat in onderhandelingen;
  • Oog voor de kwaliteit van dienstverlening van organisaties;
  • Begeleiding van vakbondstrainingen en –themadagen.

Publicaties