Morgen

Mijn expertise ligt onder andere op het gebied van fusie, reorganisatie, governance, concernstructuren en medezeggenschapsstructuren. Ik heb veel ervaring met het analyseren van zeggenschapsverhoudingen binnen concerns. Daarbij richt ik mij op het zo sterk mogelijk positioneren van de medezeggenschap binnen een concern. Aangezien werk meer is dan een baan zet ik er op in mensen zo goed mogelijk toe te rusten om hun werkomgeving mede vorm te geven.

Vandaag

Sinds 1985 heb ik mij in de praktijk ontwikkeld tot een all round adviseur met ervaring in zowel industrie en zakelijke dienstverlening als in de non-profit sector. Daarnaast heb ik 15 jaar ervaring in toezichthoudende functies in de sectoren zorg en welzijn. Mijn vakkennis heb ik bijgehouden doormiddel van cursussen op zowel juridisch (arbeids-, vennootschaps-  en medezeggenschapsrecht) als op bedrijfskundig gebied.

Gisteren

Na een studie arbeids- en organisatiesociologie waarbij de nadruk lag op arbeidsverhoudingen en bedrijfseconomie ben ik in 1985 als adviseur voor ondernemingsraden gaan werken bij het FNV Centrum Ondernemingsraden, een rechtsvoorganger van SBI Formaat. Daarvoor heb ik enige tijd onderzoek gedaan naar het functioneren van ondernemingsraden.

Publicaties