"Met hoofd en hart resultaatgericht handelen"

Morgen

Het fundament van de maat trainingen en de open trainingen is (intrinsieke) motivatie & resultaat. Ik behandel (inhoudelijke) vraagstukken rondom de WOR, loopbaanbeleid en veranderingsprocessen in de organisatie, waarbij ervarend leren centraal staat. Dat doe ik aan de hand van “levende” praktijksituaties en met haalbare doelen.

Mijn aanpak is: doelgericht, gedreven, enthousiast met heldere/duidelijke uitleg.

Vandaag

Naast het inhoudelijke onderdeel van een training, is het minstens zo belangrijk om te werken met de zaken die er toe doen. Het is belangrijk om zicht te krijgen waarom en waardoor jij en de ander gemotiveerd raakt. Je voelt je gezien en communiceert makkelijker. Dan raak je een diepere laag aan die bij de ander zijn of haar hart sneller laat kloppen. Dat geldt net zo voor een OR/PVT en de Bestuurder. Daarom nodig ik vaak de Bestuurder een (dag)deel van de training uit. Het is belangrijk dat ieder zijn standpunt uit kan leggen en begrip voor elkaar heeft. Een openhartig en transparant gesprek zorgt ervoor dat je elkaars ideeën respecteert. Vaak breekt er dan iets open, waardoor er vanuit een nieuwe startpositie met elkaar kan worden onderhandeld.

Verder daag ik deelnemers in de training uit om constructief invloed uit te oefenen op hun omgeving en in het bijzonder de besluitvorming. Uitdagingen aangaan in relatie tot hun competenties, creativiteit en deze doelgericht en praktisch inzetten.

Specialisme
 • Inhoudelijke vraagstukken (reorganisatie, sanering) rondom WOR (Wet op de Ondernemingsraden)
 • PVT (Personeelsvertegenwoordiging)
 • Samenwerkingsprocessen (onder andere teambuilding & organisatieontwikkeling)

Gisteren

Naast tientallen jaren ervaring in de MZ (in verschillende sectoren/vraagstukken), heb ik ook tientallen jaren ervaring in het leiden van projecten bij verschillende besturen van sociaal maatschappelijke organisaties. Daarnaast heb ik bijdrage geleverd in het opzetten van diverse organisaties en samenwerkingsverbanden.

Vrije tijd: reizen, wandelen, lezen, quilten.

Opleidingen
 • MZ gecertificeerd
 • Ontwikkelingspsychologie en methoden/technieken van onderzoek, Universiteit Leiden en Utrecht
 • SBI Academy diverse Ontwikkeltrajecten
 • SIOO adviesopleiding, Utrecht
 • Vaardigheidstrainingen: groepsdynamica, groepsprocessen, communicatie, conflicthantering en onderhandelen
 • Modules bestuur - en bedrijfskunde, financieel- economisch beleid
 • Equip leiderschapstraining, Maxwell Leadership training
 • Scholingen en trainingen rondom bezinningsvraagstukken
Werkervaring
 • Trainer/adviseur SBI (vanaf 1990 tot heden)
 • Coördinator Landelijke Organisatie Diversiteit en Emancipatie
 • Docent Personeelsmanagement Hogeschool van Amsterdam
 • Medewerker wetenschappelijk onderzoek aan de Rijksuniversiteit Leiden
 • Diverse bestuurlijke functies