Morgen

Mijn ambitie is om ondernemingsraden zo effectief mogelijk te ondersteunen. Met de ondernemingsraad zoek ik actief naar de vragen die spelen in de praktijk en naar mogelijkheden voor de ondernemingsraad om te handelen. Graag geef ik ook mijn kennis en ervaring door aan ondernemingsraden.

Vandaag

Ondernemingsraden uit verschillende sectoren ondersteun ik bij fusies en reorganisaties. Ik begeleid de ondernemingsraad en doe ook onderzoek voor ondernemingsraad naar de financiën van de organisatie of naar organisatieontwikkelingen. Daarnaast voer ik met veel plezier trajecten uit over veranderingen in arbeidsvoorwaarden.

Gisteren

Afgestudeerd ben ik als organisatiesocioloog. Daarna heb ik postdoctorale cursussen gevolgd: bedrijfskunde en organisatieonderzoek. Aan het SIOO heb ik de opleiding tot organisatieadviseur gevolgd. Bestuurlijke ervaring heb ik op kunnen doen door zitting te nemen in besturen en twee Raden van Toezicht. Meer dan tien jaar zit ik in diverse bezwarencommissies.

Competenties
  • Gezamenlijke werken aan verbeteringen
  • Advies bij fusie en reorganisaties
  • Financieel en strategisch organisatieonderzoek
  • Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en sociaal plan

Publicaties