Als u kiest voor een workshop – één of tweedagdelen – over het thema ‘OR en arbeidsbeperkten’ dan wordt deze gegeven door een trainer of adviseur die gespecialiseerd is op het terrein van de Participatiewet en re-integratie. Zij of hij stemt de inhoud van de workshop af op uw wensen en op uw situatie. Zo’n maatwerk workshop kan plaatsvinden voor de gehele OR, of voor de OR in overleg met de WOR-bestuurder en de manager personeelszaken of HRM van uw organisatie. Aan de workshop kunnen naast OR-leden dus ook andere betrokkenen deelnemen, zoals de WOR-bestuurder, de manager personeelszaken en de manager communicatie.

Voorbeelden van onderwerpen die in een workshop aan de orde komen zijn:

  • De banenafspraak uit het Sociaal Akkoord tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties in 2013. Deze banenafspraak vormt nu een onderdeel van de Participatiewet, die vanaf 2015 van kracht is.
  • De eigen rol van de OR bij het maken van afspraken over garantiebanen voor nieuwe collega’s met een arbeidsbeperking. Plus inzicht in de doelgroepen van werkzoekenden, die vallen onder de banenafspraak.
  • De rollen en taken van de WOR-bestuurder, de afdeling HRM of P&O, de afdeling Financiën en de afdeling Communicatie. Plus de ondersteuning van het Werkgeversservicepunt in uw regio.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden om via jobcreation en jobcarving nieuwe of aangepaste functies te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.
  • De daadwerkelijke afspraken over garantiebanen in uw organisatie en de aanpak op de werkvloer. Met aandacht voor de rol van leidinggevenden, collega’s en een of meer collega’s als buddy.

Naast deze inhoudelijke thema’s kunt u in de maatwerk workshops ook werken aan het versterken van de relatie tussen de OR en de WOR-bestuurder en managers van uw organisatie.