Hoe gaat de verkiezing van een OR in zijn werk?

De OR-verkiezingen zijn aan een aantal regels verbonden. Daarom is het aan te raden de procedure zorgvuldig te doorlopen.

OR-verkiezingen moeten gehouden worden:

  • Wanneer een OR wordt opgericht;
  • Wanneer de zittingstermijn van de OR is afgelopen;
  • Wanneer een tussentijdse vacature moet worden vervuld en geen reserve-kandidaten beschikbaar zijn;
  • Wanneer de OR in zijn geheel is afgetreden.

Datum verkiezingen

De verkiezingsprocedure start met het vaststellen van de datum waarop de verkiezingen gehouden moeten worden. Deze datum wordt na overleg met de bestuurder vastgesteld. Vaak staat in het reglement dat de datum niet eerder dan vier weken en niet later dan twee weken voor de afloop van de zittingstermijn plaatsvindt. Er moet natuurlijk rekening gehouden worden met vakantieperiode en feestdagen.

Kanidaatstelling

Op grond van de WOR moet de vakbond als eerste in de gelegenheid worden gesteld een kandidatenlijst in te dienen (artikel 9 lid 2 WOR). Als er een CAO is, is daarin te vinden bij welke bonden werknemers in de sector georganiseerd kunnen zijn. Deze bonden moeten aangeschreven worden en zij krijgen een lijst met verkiesbare en kiesgerechtigde personen toegestuurd. Dit stelt de bonden in staat te achterhalen hoeveel en welke leden in het bedrijf of in de kiesgroep werkzaam zijn. Dit is niet in strijd met de Wet Bescherming persoonsgegevens en toegestaan op grond van het Vrijstellingsbesluit WBP. Wel kunnen werknemers hiertegen verzet aantekenen in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Zij moeten dan zelf bij de OR of verkiezingscommissie aangeven dat hun naam van de lijst die naar de bonden wordt toegestuurd wordt verwijderd. 

Vrije kandidaten

Bij de wetswijziging in juli 2013 is het handtekeningenvereiste voor het indienen van vrije kandidaten komen te vervallen. Nadat de vakbond kandidaten heeft kunnen voordragen, kunnen ongeorganiseerde kiesgerechtigde medewerkers hun kandidaten voordragen. Dat zijn volgens de wet de kiesgerechtigde medewerkers die geen lid zijn van een vakbond, en de kiesgerechtigde medewerkers die wel lid zijn van een vakbond die bij deze OR verkiezingen geen kandidaten heeft gesteld. Consequentie van deze wetswijziging is dat een verkiesbare medewerker die zich kandidaat wil stellen voor de OR en die lid is van een vakbond die wel kandidaten heeft gesteld, niet zichzelf kan voordragen en een "ongeorganiseerde" collega dient te vragen zijn kandidatenlijst voor hem in te dienen.   

Bezwaar

In elke fase in de verkiezingsprocedure is er de mogelijkheid om bezwaar te maken, als iemand van mening is dat er fouten gemaakt zijn. Meestal staat in het reglement aangegeven dat dat binnen een week na de constatering moet gebeuren. Bezwaar kan gemaakt worden tegen de procedure, niet tegen de kandidaten. Degene die bezwaar maakt, doet dit bij de OR of verkiezingscommissie. De OR of verkiezingscommissie onderzoekt het bezwaar en beslist zo spoedig mogelijk wat er mee gebeurt.    

Vacature

Is de ondernemingsraad eenmaal gekozen en in functie, dan kan het gebeuren dat OR-leden een andere baan krijgen of om een andere reden bedanken voor het OR-lidmaatschap. Dit betekent dat er een tussentijdse vacature ontstaat. Wanneer er bij de eerdere verkiezingen meer kandidaten waren dan zetels in de OR, worden deze kandidaten als reservekandidaten beschouwd en kunnen zij bij een tussentijdse vacature deze plaats vervullen. De zittingstermijn van deze tussentijds toegetreden OR-leden loopt tegelijk af met de al zittende leden. Als er geen reservekandidaten zijn dan zal de OR een tussentijdse verkiezing moeten organiseren.

Nieuwe OR

Een nieuw gekozen OR wordt soms "geïnstalleerd", wat geen vereiste uit de wet is, maar betekent dat de OR zich op een personeelsbijeenkomst presenteert. De medewerkers kunnen dan kennismaken met de nieuwe OR-leden. De bestuurder spreekt ook meestal een woordje om de nieuwe OR welkom te heten en te vertrouwen op een prettige samenwerking. 

Als nieuw gekozen OR is het aan te raden om gezamenlijk op cursus te gaan. Kijk hier desgewenst voor ons actueel aanbod cursussen en trainingen.