De OR heeft adviesrecht over een voorgenomen besluit tot invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening (artikel 25 lid 1k WOR). Invoering van ICT of wijzigingen daarin heeft vaak grote gevolgen op de inrichting van een organisatie en daarmee ook op de werkzaamheden en werkwijze van het personeel. 

Sinds maart 1998 is aan artikel 25 WOR een onderdeel toegevoegd waarin het adviesrecht over een besluit tot invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening geregeld is (artikel 25 lid 1k van de WOR). Hierbij gaat het om bijvoorbeeld automatiseren van een onderdeel van het productieproces of een aankoop en implementatie van nieuwe ICT binnen een kantoor, maar ook om het invoeren van een key-cardsysteem of het aanbrengen van een video-circuit of camerabewaking.

Automatisering

Automatiseringsprocessen worden vaak stapsgewijs ingevoerd. Wanneer bijvoorbeeld eerst proefgedraaid wordt met verschillende systemen die gericht zijn op de realisering van een technologische voorziening is er ook sprake van adviesrecht. 

Samenhang met andere veranderingen

Veelal vinden gelijktijdig andere veranderingen plaats waarbij het advies- of instemmingsrecht van toepassing is:

Samenhang met andere adviesrechten in de WOR:

  • Wijziging van de organisatie (artikel 25 lid 1e WOR)
  • Wijziging in de werkzaamheden (artikel 25 lid 1d WOR)
  • Belangrijke investering (artikel 25 lid 1h van de WOR)
  • Verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige van buiten de onderneming (artikel 25 lid 1n WOR).


Samenhang met het instemmingsrecht:

  • Een regeling op het gebied van de personeelsopleiding (artikel 27 lid 1f WOR)
  • Een regeling omtrent de opslag en bewerking van persoonsgegevens (artikel 27 lid 1k WOR)
  • Een regeling inzake voorzieningen gericht op of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van medewerkers (artikel 27 lid 1l WOR).