Het oprichten van een OR

Wanneer het aantal medewerkers ten minste 50 bedraagt, is de werkgever verplicht een OR in te stellen. In sommige CAO's is deze instellingsgrens verlaagd.

Als er voor uw bedrijf een CAO van toepassing is, verdient het aanbeveling na te kijken of hier iets over is opgenomen. In een kleine onderneming kan vrijwillig een OR of een personeelsvertegenwoordiging worden opgericht.

Aantal medewerkers

Voor het vaststellen van het aantal medewerkers moet bekend zijn hoeveel mensen een arbeidsovereenkomst hebben. Ook mensen met een (kleine) deeltijdaanstelling, tijdelijk personeel of oproepkrachten hebben een arbeidsovereenkomst. Uitzendkrachten tellen pas mee wanneer zij meer dan twee jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest.

Voorlopige reglement

Voor de oprichting van een ondernemingsraad moet een voorlopig reglement worden opgesteld en moeten verkiezingen worden uitgeschreven. Het reglement moet voor commentaar aan de vakbonden worden voorgelegd.

Werknemersinitiatief

In veel gevallen is het niet de werkgever die het initiatief neemt tot oprichting van de ondernemingsraad, maar een paar werknemers, eventueel gesteund door de vakbond. De eerste stap is dan de werkgever mee te krijgen. De meeste werkgevers zien het belang van een OR in, of kunnen daarvan overtuigd worden. Een echt onwillige ondernemer kan ertoe verplicht worden een OR in te stellen door de kantonrechter. In dat geval is het aan te raden de vakbond te vragen dit aanhangig te maken.