Jurisprudentie Verstrekken van krediet en de OR - is wijziging van een kredietverstrekking in een achtergestelde lening een onredelijk besluit vanwege strategiewijziging? Lees de uitspraak van de rechter.

 

Uitspraak: Wijziging verstrekken krediet

Is het wijzigen van de kredietverstrekking in een achtergestelde lening een onredelijk besluit omdat het in strijd zou zijn met de strategiewijziging van het bedrijf? (ARO 2004/32)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het besluit is verdedigbaar en de OR kon geen alternatieve besluiten aandragen. 

Lees meer