Jurisprudentie Investeringen en de ondernemingsraad inzake aanschaf bussen, adviesrecht ontwerp nieuwbouw, aanschaf automatiseringssysteem en nieuwe telefooncentrale. Bekijk de gerechtelijke uitspraken m.b.t. de rol van de OR.

Uitspraak: Nieuwe telefooncentrale

Is een investering in een nieuwe telefooncentrale een belangrijk besluit waarover de OR adviesrecht heeft?
Uitspraak Bedrijfscommissie: Ja, de OR heeft adviesrecht omdat het een belangrijk besluit is. Het is 'belangrijk' omdat het gaat om een hoog investeringsbedrag en vanwege de consequenties voor het personeel. (art. 25 lid 1 sub h WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Nieuw automatiseringssysteem

Uitspraak: Nieuw automatiseringssysteem

a) kan de OR naleving vorderen van regelgeving over arbeidstijden en arbeidsomstandigheden? en b) zijn de medezeggenschapsrechten van de OR geschonden bij de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem? (JAR 2006/9)

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht ontwerp nieuwbouw

Heeft de OR het adviesrecht over het voorlopige ontwerp over (ver)nieuwbouw, vanwege het impliciete besluit tot het doen van een belangrijke investering (ARO 2005/21)?
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de bestuurder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het besluit slechts handelt over de financiële kaders en er nog geen sprake is van een concreet besluit tot het doen van een belangrijke investering. 

Lees meer

Uitspraak: Aanschaf bussen

1. Vervalt het medezeggenschapsrecht van de OR nu een OR-lid reeds via een klankbordgroep bij de besluitvorming rond de aanschaf van nieuwe bussen is betrokken? 2. Houdt het adviesrecht van de OR op bij het besluit tot investeren?

Uitspraak Ondernemingskamer: 1. Nee, de ondernemer heeft niet in redelijkheid tot het besluit kunnen komen omdat de OR niet onverlet invloed heeft kunnen uitoefenen. 2. Nee, het adviesrecht van de OR betreft niet alleen de investering maar ook de keuze van de bussen. 

Lees meer