Gezondheid omvat zowel de fysieke, als mentale gezondheid. Gezondheid bepaalt of en hoe we kunnen werken. Het voorkomen van ziekte en mentaal gezond blijven is daarmee van groot belang voor de inzetbaarheid van werkenden.

Een voorbeeld: vormgeven aan het preventiewerk bij Amnesty Nederland

Over de klant

Amnesty voert actie voor mensen die gevangenzitten vanwege hun mening, vaak met succes.  Amnesty zet zich in voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. De afdeling Nederland is één van de grootste secties van Amnesty.  Circa honderd betaalde medewerkers zetten zich samen met tienduizenden vrijwilligers in voor Amnesty’s mediawerk, educatie, lobby en fondsen- en ledenwerving.

De vraag over gezondheid en energie

Bij het preventiewerk zijn verschillende personen en partijen betrokken. HR, ondernemingsraad, interne preventiemedewerkers en mogelijk externe partijen zoals bijvoorbeeld een arbodienst. Na een periode van reorganiseren was het voor Amnesty zaak om dit netwerk van betrokkenen weer te activeren, de posities (opnieuw) in te vullen en samen wegwijs te raken in de taak van het preventiewerk. Amnesty vroeg SBI Formaat:

  • Hoe kan Amnesty de reorganisatieperiode overbruggen met behoud van de preventietaken en verantwoordelijkheden?
  • Hoe kunnen we met alle collega’s betrokken bij de preventietaak een gezamenlijk beeld vormen van hun verantwoordelijkheid en concrete afspraken maken over het realiseren van deze verantwoordelijkheid binnen de organisatie?

Onze aanpak

Wij brengen in kaart welke ‘tools’ en maatregelen de organisatie al heeft op het gebied van preventie. We bekijken wat er nodig is om met deze gereedschappen tot een werkbaar preventiebeleid te komen. We helpen alle betrokkenen bij het preventiewerk om samen tot een gemeenschappelijke focus en aanpak te komen. Voor Amnesty betekende dit een concreet advies om tijdens de periode van reorganiseren het preventiewerk draaiende te houden. Daarna volgde een trainingsdag met alle betrokkenen vanuit HR, ondernemingsraad en andere collega’s om de basis van het preventiewerk te verkennen, verwachtingen en verantwoordelijkheden te bespreken en samen concrete afspraken voor vervolg te maken.

Wat het oplevert

De basis van het nieuwe preventiebeleid bij Amnesty staat en wordt gedragen door alle betrokkenen. Er is duidelijkheid over wie wat doet en waarom. “SBI Formaat heeft op een duidelijke, heldere, objectieve manier inzicht gegeven in wat er al aanwezig was in de organisatie en wat er nog nodig was. De betrokken partijen werden daarin meegenomen en met elkaar verbonden. Het enthousiasme voor het thema preventie bij de professional van SBI Formaat was enorm en werkte aanstekelijk. We zien nu al concrete resultaten in de praktijk, terwijl de training nog maar een aantal weken geleden is.”

U kunt bij SBI Formaat ook terecht voor training en advies op het gebied van: