bestuurder aardig ondernemingsraad

'Mijn deur staat altijd open.' Vaak gehoord maar in de praktijk van alledag meestal een loze kreet.  Bij de nieuwe bestuurder is dat zomaar niet het geval. Integendeel: als er een OR-lid langsloopt roept ze zelfs: 'Hé, leuk, kom binnen!' En dat meent ze ook nog.

Een echt aardige bestuurder die ook tussen de vergaderingen door veel en informeel contact zoekt. Het lijkt de ideale situatie maar binnen de ondernemingsraad dreigen er twee kampen te ontstaan. Het ene deel is positief en ziet het als een verademing ten opzichte van de vorige bestuurder. Daar moest alles lang van te voren en via het secretariaat gepland worden. En je ging af als je niet tot in de puntjes voorbereid was. Het andere deel is juist argwanend: wat schuilt er achter die big smile en het zo aardig willen zijn? Loop je niet het gevaar, vooral als je alleen met haar bent, dat je teveel open kaart speelt? En kunnen individuele OR-leden zo niet in het nauw komen doordat ze wellicht hun mond voorbij praten? Bovendien is het meestal niet duidelijk in welke context iets gezien moet worden. Zomaar een praatje of toch iets waar de OR zich in zou moeten verdiepen? Meer dan eens al stelde de bestuurder in de overlegvergadering dat de OR had moeten weten dat... en dan volgde dat er toch al met die en die over gepraat was. Dan was het met de vorige bestuurder eigenlijk wel eenvoudiger, je wist waar je aan toe was. Nu dreigt soms de chaos.

Tja, hoe ga je hiermee om? Heel strak en formeel reageren past niet bij een dergelijke stijl en zal tot weerstand leiden. En de OR kan zich buitenspel zetten. Wat dan wel? Goed opletten op de positie van de OR. Onderling afspraken maken bijvoorbeeld. Om je niet te snel mee te laten slepen, maar aan te geven dat je als individueel OR-lid geen officiële woordvoerder bent. En proberen het een en ander toch wat te structureren, zoals eens in de 14 dagen als DB een gesprek plannen om het overzicht  te houden. Liefst aan de hand van een matrix, dan raakt niemand de weg kwijt en kan gecheckt worden wanneer iets rijp is voor formele besluitvorming. En verder gewoon binnen blijven lopen. Een bestuurder is ook maar een mens.

Tineke de Rijk