Gevaarlijke stoffen blog SBI Formaat Carolina Verspuij

Werken met gezond verstand = veilig werken met (gevaarlijke) stoffen. Op 14 mei was er een mooie kick–off van deze tweejarige campagne vanuit het ministerie van SZW. 3000 doden per jaar. Dat moet STOPpen!

Aan diverse tafels zijn gespreken gevoerd over hoe we gezamenlijk, bedrijven, overheid en adviseurs, dit aantal kunnen terugdringen. Het begint bij bewustzijn. In veel bedrijven is er nog onvoldoende kennis over de aanwezigheid en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Is dit bewustzijn er wel, dan begint het pas. Hoe kun je hier nu op een effectieve wijze mee aan de slag? Het belangrijkste uitgangspunt is de arbeidshygiënischestrategie. Makkelijk te onthouden via de afkorting STOP!

S = Substitutie: Vervang de gevaarlijke stof door een stof die geen of minder risico oplevert voor medewerkers.
T = Technische maatregelen: Zorg ervoor dat er geen blootstelling plaatsvindt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van gesloten systemen en installaties, effectieve plaatselijke afzuiging en mechanische ventilatie.
O = Organisatorische maatregelen: Zorg ervoor dat medewerkers zo kort mogelijk worden blootgesteld, dus beperk de tijd dat iemand met gevaarlijke stoffen werkt, afwisseling van taken. Dit is met name effectief bij blootstelling aan stoffen met een drempel waaronder geen effecten optreden.
P = Persoonlijke beschermingsmiddelen:  Dit mag nooit een definitieve oplossing zijn. Dit kan een tijdelijk hulpmiddel zijn totdat er een beter oplossing is.  

En het meest belangrijke: zorg bij het inventariseren van de risico’s dat dit gebeurt door iemand die echt verstand heeft van gevaarlijke stoffen en de risico’s ervan voor medewerkers. Alleen dan kan het aantal doden worden teruggedrongen. Hier kunt u als ondernemingsraad en preventiemedewerker een belangrijke bijdrage aan leveren.

Meer weten?

SBI Formaat biedt speciaal een training aan over gevaarlijke stoffen. Bekijk de training hier > 
Of lees Carolina's artikel Blootstelling aan gevaarlijke stoffen: samen aanpakken!

Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid & Gezondheid, SBI Formaat