In iedere levensfase is het vinden van balans belangrijk voor de gezondheid en het geluk van mensen. Wij gebruiken hiervoor de metafoor van het WorkLife Castle: het leven als een kasteel met 7 kamers. Goed zorgen voor balans betekent goed zorgen voor alle kamers van je kasteel:


  • De lichaamskamer: over gezond en fit zijn en blijven, van lichaam en geest.
  • De relatiekamer: over alle relaties en sociale netwerk.
  • De werkkamer: over werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg en nieuwe dingen leren.
  • De zingevingskamer: over zinvol leven, wat er voor u toe doet.
  • De keuken: over de taken in en om het huis.
  • Het kantoor: over de zakelijke kant van het leven: financiën, administratie, huisvesting en nalatenschap.
  • De vrijetijdskamer: over de dingen waar je plezier in hebt.

Tijdens de Pensioen in Zicht-training bespreken de deelnemers alle kamers en bekijken per kamer hoe ze die in de toekomst willen inrichten.